Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Susanns Lanthandel

Ulrica Hammarström och Susann Svennemyr

Susann Svennemyr gjorde sina vänner riktigt förvånade när hon bestämde sig för att lämna Stockholm för Muodoslompolo. – jag kände mig klar med Stockholm och ville göra något annat.- Rötterna finns här och drömmen om att få bygga ett eget hus och leva ett lugnare liv var en stark drivkraft. Jag sa upp mig från min tjänst inom IT-branschen och då bestämde även mina föräldrar sig för att flytta med och bosätta sig permanent här istället för att bara ha ett sommarhus i byn, och idag dag 7 år senare bor vi i varsitt nybyggt hus i byn.

 

Butiken i Muodoslompolo drevs förr av dåvarande Konsum men stängdes 2006, Mouodoslomboloborna startade en förening och satsade egna pengar för att starta upp vilket också gjordes 2007. När de idéella krafterna började tryta så kom frågan upp om ett privat övertagande för fortsatt drift och 2014 tog Susann över. Idag har Muodoslompolo ungefär 60 bofasta och nästan 40 % av Susanns kunder kommer från Finland. I butiken finns förutom livsmedel; post, drivmedelsanläggning, ombud för systembolaget, pakettjänst, kassagirot & lotter vilket gör att butiken är en komplett lanthandel. Nu finns även en bokstation som Pajala Bibliotek står för och där böckerna byts ut två gånger per år. Det finns även en liten caféhörna i den gamla vänthallen som nu inte behövs i och med att bussen har dragits in.

- Det finns ett stort behov och en potential i att samordna godsleveranser. Det är mycket fokus på miljöfrågor idag och då är det viktigt att de stora företagen tar sitt ansvar och föregår med gott exempel säger Susann. En liten butik på landsbygden är så klart en tuff utmaning; lite semester, mycket jobb och ekonomisk alltid en balansgång. Stort utbud av produkter som måste finnas men som kanske inte ger så mycket, och i mitt fall är bensinmacken en sådan produkt. Den är en betydelsefull service men ger inte någon större vinst. Jag siktar försiktigt framåt och bedömer förutsättningarna att fortsätta med lanthandeln ett par år i taget, berättar hon.

- Något måste hända närmaste tiden,alla är medvetna om att glesbygden kämpar på marginalerna och det behövs förändringar. Vi behöver jobba för en attraktivare livsmiljö. Här finns många obebodda och förfallna hus och mitt i byn har vi en bilskrot, de är inte bra förutsättningar för att locka hit nya människor och att kunna utveckla byn. Intresset för att bo här finns men vi möjliggör det inte genom att behålla hus som inte används och att inte ta hand om byn. Muonio ligger bara 1,5 mil bort och vi har internationella turister och människor som jobbar inom besöksnäringen här under året, det är en viktig tillgång men behöver tas tillvara på.

- Jag önskar mig att vi lyckas skapa en bra möteslokal för att jobba gemensamt för byns bästa. Det ger mig hopp och motivation. Det bästa som hänt under senaste tiden är att vi ,alla lanthandlare har skapat ett riktig bra samarbete och byggt upp bra relationer. Här ser vi också en skillnad på företagare då alla lanthandlarbutiker runtomkring nu drivs av kvinnor. Vi pratar respektfullt med varandra, träffas och diskuterar framtiden. Det är så kul att se, att vi tillsammans kan gör det ännu bättre för landsbygden, avslutar Susann.

Ett möte hölls den 4 maj där det diskuterades möjligheter för en uppstart av en byaförening; idag finns ingen aktiv förening och människor vill gärna att det ordnas aktiviteter och möjligheter att träffas. - Vi behöver samla positiva krafter och hjälpas åt! Det kommer också göra byn mer attraktiv för utomstående vilket jag tror är viktigt.

Tack för trevligt besök och stort lycka till!

Ulrica Hammarström, Erik Mella och Andreas Hinzer