Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Åkes Livs

Arja Kumpula,Sandra Kuoppa, Ulrica Hammarström och Erik Mella

Vi har träffat Sandra Kuoppa, hon är 28 år och står just nu inför ett övertagande där hon kommer bli den nya ägaren av föräldrarnas butik Åkes Livs i Kitkiöjärvi. Åke och Arja startade butiken 1987 då Kitkiöjärvi hade ca 200 invånare, förutsättningarna ser annorlunda ut för Sandra då det idag bor ca 45 personer i byn. – Ibland tänker jag ju att ”vad håller jag på med?” men i nästa stund så är det självklart!

 Jag månar om bygden och ser en stor potential i området, vissa tycker att det är avsides och att det är kört, men jag ser något helt annat, berättar Sandra och fortsätter - Jag tror att man kan utveckla byn och affären mycket bättre. Det är inte enkelt och driva en liten butik i vår glesbygd, men om man observerar omvärlden med öppna ögon hittar man möjligheter för utveckling. Turister och besökare till exempel vill också fika, bo eller uppleva någonting. Utmaningarna med att driva företag inom livsmedel berättar Sandra främst är logistik och de olika kassatjänsterna som är dyra att köpa in och att drifta. Pakethantering för kunderna fungerar knapphändigt då leveranser bara görs 1 gång /vecka och folk väljer att åka hela vägen till Pajala för att hämta sina paket. Något som i längden leder till att statistiken också är missvisande för behovet. Infrastrukturen är också eftersatt, väg 99 är lågprioriterad och busslinjen är indragen sen några år sedan så här behövs det förändringar för att komma på nya arbetsmetoder med exempelvis samordnade gods-och persontransporter.

- Just nu är det mycket fokus på digitalisering men för att klara omställningen till digitala verktyg så behövs också stöttning i att använda det, 34 % av kommunens befolkning är över 65 år och idag blir det ofta vår uppgift som lanthandlare att hjälpa, vi gör det självklart eftersom vi månar om våra kunder och vi förstår att många behöver hjälp när man inte kan tekniken men det är inte i långa loppet kanske inte vår uppgift till fullo när det blir mer och mer. Om man kommer igång med ”servicepunkter” som koncept så blir det ju en annan sak med ökade resurser och så vidare, säger Sandra.

-Att driva butik innebär så mycket, speciellt på en liten ort där butiken ofta är den enda mötesplatsen. Det är lite av tjusningen och det är också en viktig roll. 

I butiken i Kitkiöjärvi finns allt för att klara sig och sommaren är den bästa tiden för försäljningen. Många reser längs väg 99 till eller från Finland och Nordnorge och de stannar för att handla och tanka. Vintertid syns det en ökning genom skotertrafik och turister som rör sig men även en hel del stugägare. -Problemet är idag, att människor oftast bara passerar oss för att korsa gränsälven mot Finland, och anledning är att vi erbjuder för lite i området, säger Sandra men tillägger lika fort att "det ska det bli ändring på".

Vi har valt att behålla vår chark i vår butik trots hårt regelverk, den är väldigt populär och drar kunder från ett större område än bara själva byn. Sen jobbar vi med hemkörning och vi har även investerat i en helt ny drivmedelsanläggning där kunderna kan tanka både bensin och diesel och betala med kort.

Sandra är också initiativtagare för den nystartade gruppen Framtid Muoniodalen där målet är att skapa samverkan mellan föreningar och företag som skapar förutsättningar för utvecklingen.

-Jag önskar verkligen att vi hittar en gemensam väg och strategi för att hålla landsbygden levande. Inte bara för oss själv även för våra barn är det viktig att vi bevarar och utvecklar det vad vi älskar. -Som ett exempel har vi har startat ett samarbete inom kedjan Handlarn och det har gett bra resultat! Vi har idag en riktig bra relation, vi pratar öppet och är inga konkurrenter – vi kompletterar varandra och stöttar. 

-Jag ser positiv på framtiden. Jag tror på att respekt, uppskattning och samarbete styr vårt beteende och gör att kommunen kan utvecklas,avsluta Sandra.

 

Vi tackar för ett intressant besök, väldigt roligt att se unga företagare som har många idéer och mycket energi!

Ulrica Hammarström, Erik Mella och Andreas Hinzer