Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Snells Entreprenad

Mimmi Snell och Ulrica Hammarström

Vi har besökt Mimmi Snell på Snells Entreprenad i Pajala, ett företag som grundades redan 1967 av hennes farfar Henry. Verksamheten bestod till största delen av brytning och byggande av skogsbilvägar. Detta var företagets viktigaste näring fram till 1990-talet då Patrik, nuvarande ägare och son till Henry, tog över företaget. Idag är samtliga familjemedlemmar involverade i företaget samtidigt som Patriks fru Lena bedriver det egna företaget ICA Lahtis i Kaunisjoensuu men är en självklar del även i Snells.

 

Verksamheten som bedrivs är riktad i huvudsak mot gruvnäringen i kommunen samt Malmfälten. I gruvan i Kaunisvaara så samverkar man med LTH från Kiruna för all lastning och transport inne i gruvområdet. De största kunderna är LKAB och Kaunis Iron.

Företaget har ca 100 anställda i två bolag. Rekrytering sker i regel från närområdet, även Finland inkluderat. Utmaningen att hitta kompetent personal är en viktig fråga.

En ny och betydande verksamheten är en egen betongfabrik i Måttsund utanför Luleå. I ett expansivt område finns behovet av säker leverantör vilket har bevisats genom att man idag är nummer ett på den marknaden. - Målet är att producera 20 000 kubik betong i år, säger en optimistiskt Mimmi. Förutom betong levererar vi en betydande mängd ballast från vår egen bergtäkt i Måttsund berättar hon.

Inför framtiden är man mycket positiv, gäller att ha flera ben att stå på. Konkurrensen i branschen är tuff men man får jobba med olika områden så att man inte är sårbar om något skulle gå fel, säger Mimmi som har ett brett ansvarsområde. Inom fem år ser hon att företaget vuxit sig ännu starkare och med en mer breddad marknad.

Vi frågade vad hon anser om framtiden i kommunen?

- I Pajala har man alltid något att göra, har själv aldrig haft inget att göra. Det handlar främst om ens egen inställning till saker och ting. Har aldrig gått sysslolös, jobbet tar en stor del men på fritiden så finns det hur mycket som helst att göra. Intresset för hästar och idrott håller verkligen en igång.

- Ett tips till kommunen, fixa till en lotsfunktion som hjälper folk som vill flytta in med att söka bostad, antingen lägenhet eller hus. Vad finns i service, skolor, andra företag, det skulle vara en bra grej som kommunen skulle ta hand om.

Vi får tacka för besöket och önska Mimmi lycka till allt vad hon tar för sig, inte minst hennes planerade bergsklättring i Alaska under en månad.

 

Läs mer om Snells Entreprenad och hitta lediga jobb på  www.snells.se