Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Näringsliv & utveckling

Näringsliv & utveckling

Är du företagare eller intresserad av att starta ett företag? Söker du en fastighet för en etablering? Eller söker du viktiga kontakter eller verktyg för din produktutveckling? Välkommen till enheten för strategisk utveckling som är en nystartad enhet med fokus på näringsliv, inflyttning, landsbygdsutveckling, minoritetsspråk och digitalisering.

Det är viktigt att du som företagare har stöd av de myndigheter som du är beroende av och vi på Pajala Kommun har ett tydligt uttalat mål med att vara en kommun som agerar rättssäkert, har en hög servicenivå och agerar professionellt som gör att näringslivet kan utvecklas och verka i sin takt.

Pajala Kommun har både en stark småföretagarkultur och expanderande näringar. Tillsammans men den offentliga sektorn står vi nu inför spännande utmaningar med generationsväxlingar och ett stort behov av kompetens till både offentlig och privat sektor. Målsättningen för näringslivsarbete är att arbeta för en bredd i näringslivet där både små och stora företag verkar och där vi har en branschbalans mellan industri- och tjänstesektor som skapar mångfald och attraktivitet. Vi ser värdet i det vi har och tycker att människorna med mod, driv och kärlek till platsen är den viktigaste drivkraften för ett samhälle i utveckling.

Enheten för strategisk utveckling vill bidra till att skapa gemensamma mötesplatser och forum där utbyte av kunskap och kontakter görs och under året arrangeras träffar med bland annat företagarfrukostar, information och utbildning efter företagarnas behov. Vi har ett brett nätverk med samarbetsparters och tillsammans kan vi erbjuda rådgivning för både nystart och etablerade företag.

I den strategiska planen 2020-2026 finns dessa tre fokusområden fastställda. Du hittar hela den strategiska planen bifogad under Dokument nedan.

• Möjligheten att bo och verka i hela kommunen ska öka

• Tjänstesektorn och främst turism- och besöksnäringen ska utvecklas

• Ett varierat och tillgängligt bostadsbestånd ska synliggöras

 

Vi ser framemot att höra ifrån dig!