Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Viktig information, länkar och nummer coronaviruset/covid-19

Här på sidan hittar du samlade länkar och telefonnummer till både statliga myndigheter och till oss på Pajala kommun. På fliken "Logg för händelseutveckling och beslut" kan du se information och ta del av olika beslut, riktlinjer och rekommendationer från både lokalt och nationellt håll.

 

  • Personer som uppvisar symptom (hosta, feber, andningssvårigheter) ska kontakta sjukvården genom att ringa till 1177.
  • För allmänna frågor om covid-19, som ej är symtonrelaterade eller om Du känner oro, ring 113 13.

 

Vi uppdaterar regelbundet information till er medborgare och hänvisar även till nedanstående nationella aktörer. 

Klicka på texten för att länkas vidare

För aktuellt läge i Norrbotten, Region Norrbotten

På krisinformation.se finns de ansvariga myndigheternas information om coronaviruset

Tips på hur du som vuxen kan prata med barn Bris tips till vuxna, i samarbete med krisinformation.se 

Du som vuxen kan kontakta Bris kuratorer kl. 9-12 varje vardag på 0771-50 50 50

Tips direkt till barn. Tips kring hur barn kan hantera oro

Barn kan varje dag ringa (nummer 116 111), chatta och mejla till Bris kuratorer. Öppettider: 9-12 på vardagar, 14-21 alla dagar

Trossamfundsledare talar om COVID-19

 

Praktisk hjälp till riskgrupper och 70+

Det finns möjlighet för personer inom riskgrupper och personer som är äldre än 70 år att få hjälp med att handla och hämta ut mediciner.

På uppdrag av MSB (Myndigheten för samhällsskydd & beredskap) och SKR ( Sveriges kommuner och regioner) har Pajala kommun nu ett avtal med Röda Korset centralt och där Röda Korset i Pajala samordnar tjänsterna inom hela Pajala kommun.

Välkommen att kontakt:

Röda Korset, Kupan i Pajala 0978-10920 eller Kenneth Waara 070-37 45 973

Pajala Kommun växel 0978-120 00

 

I dessa tider när många arbetar på distans och undviker sociala kontakter umgås familjer tätare. Det är för det mesta till godo, men det kan också uppstå slitningar och spänningar.

Inom Pajala kommun finns det möjlighet till olika typer av stöd:

 

Du som är över 70 år eller tillhör riskgrupp.

Känner du oro eller har behov av råd, stöd eller information?

Bengt-Ola Mörtlund

Telefontid; tis och tors 08.00-10.00 0978-120 63

 

Familjerådgivningen

Alla kan få svårigheter i sina nära relationer. Om det känns svårt att själv hitta lösningar kan Ni vända er till familjerådgivningen.

Familjerådgivningen arbetar med par, enskilda och familjer. Vi arbetar med människor i alla åldrar, i olika skeden i livet, med olika sexuell läggning eller etniskt ursprung.

Boka tid via administratörerna, du kan vara anonym. Familjerådgivning kan erbjudas fredagar jämna veckor. Fr o m 2020-04-27 och under pandemitiden är samtalet/besöket kostnadsfritt.

Tillfälliga ändringar kan förekomma.

Tel administratörer: 0978-120 34,  122 05.

 

Öppenstödsteamet

Du kan för rådgörande samtal upp till 3 gånger och sedan hjälp om hur du kan gå vidare om behovet finns. Hit kan du vända dig med frågor kring

  • Oro för ökad alkoholkonsumtion, ökat spelande
  • Ökad allmän oro, ångest, nedstämdhet
  • Oro som förälder och behöver tillfälligt råd kring föräldrarollen i dessa tider kan du ringa.

Telefon: 0978-120 77, Beskriv din oro och du får hjälp att hitta rätt person.

Telefontid: mån-fre 14-16

 

Elevhälsan

Elevhälsan erbjuder under kontorstid digitala samtal och rådgivning till elever och vårdnadshavare. Om alla är friska kan man också boka in fysiska möten.

Kontakt:

Maria Johannson, skolsköterska 0978-121 60, maria.johansson@edu.pajala.se

Johanna Perttu Uusitalo, kurator 0978-123 36, johanna.p.uusitalo@edu.pajala.se

Ann-Britt Jauhojärvi, kurator 0978-122 16, ann-britt.jauhojarvi@edu.pajala.se

Lisa Starlind, skolpsykolog 0978-129 06, lisa.starlind@pajala.se

Jenny Niemi, skolsköterska 0978-128 23 jenny.niemi@pajala.se

 

Våld i nära relation

Om du utsätts för våld eller utsätter närstående för våld kan du kontakta en handläggare på sektorn för stöd och omsorg. Telefontid 8.30-9.30, alla vardagar via växeln, 0978-120 00.

Behöver du kontakt annan tidpunkt under kontorstid så kan du ringa våra administratörer som hjälper vidare till en handläggare.

Telefon: 0978-120 34, 122 05

 

Akuta situationer utanför kontorstid, som inte kan vänta till nästkommande dag, ringer du 112 och begär att få tala med socialjouren i Pajala. (Te x. Barn som misstänks fara akut illa, våld i nära relationer, pågående misshandel brott begär ni i första hand polisen)