Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Vaccination covid-19

En vaccinationsplan är framtagen för hela region Norrbotten och dess kommuner utifrån principen att de som löper störst risk att smittas av coronaviruset och skulle drabbas hårdast av att insjukna i Covid-19 ska vaccineras först.

Pajala kommun har påbörjat vaccinering under vecka 2 och arbetet löper på som planerat. Pajala kommun ansvarar för vaccinering av brukare på Särskilt boende och hemsjukvård

Denna prioriteringsordning gäller:

  • Personer som bor på Särskilt boende eller som har hemtjänst, samt vuxna som bor tillsammans med personer som har hemtjänst.
  • Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård.
  • Alla boende i kommunen som är 70 år och äldre
  • Övriga kommunmedborgare

 

Se Region Norrbottens vaccinationsplan bifogad under Dokument

 

Vaccinering som utförs av Region Norrbotten

Alla som är 65 år eller äldre får ett brev med erbjudande om vaccination när det är dags att boka tid. Bokning sker genom att logga in på 1177.se eller via telefon. 

Det går inte att ringa för att boka tid innan du fått brevet med erbjudandet. Där finns ett särskilt nummer för tidsbokning. 

 

Bedrägeri vaccinering

Just nu utnyttjar bedragare att många vill vaccinera sig mot Covid-19. Bedragarna uppger att de ringer från till exempelvis din kommun eller region, och vill boka in en vaccinationstid åt dig. De kommer kräva att du identifierar dig med bankdosa eller mobilt bank-id, detta ska du absolut inte göra. Lägg direkt på luren om du får denna typ av samtal och anmäl händelsen till Polisen.

Region Norrbotten kommer att kontakta dig men begär Aldrig identifiering via bank-tjänster.