Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Pajala kommuns stöd till dig

I dessa tider när många är ensamma, arbetar på distans, spenderar mer tid i hemmet och undviker sociala kontakter kan det uppstå slitningar och spänningar. Inom Pajala kommun erbjuder vi olika typer av stöd. Välkommen att kontakta oss.

 

Du som är över 70 år eller tillhör riskgrupp.

Känner du oro eller har behov av råd, stöd eller information?

Bengt-Ola Mörtlund

Telefontid; tis och tors 08.00-10.00 0978-120 63

 

Familjerådgivningen

Alla kan få svårigheter i sina nära relationer. Om det känns svårt att själv hitta lösningar kan Ni vända er till familjerådgivningen.

Familjerådgivningen arbetar med par, enskilda och familjer. Vi arbetar med människor i alla åldrar, i olika skeden i livet, med olika sexuell läggning eller etniskt ursprung.

Boka tid via administratörerna, du kan vara anonym. Familjerådgivning kan erbjudas fredagar jämna veckor. Fr o m 2020-04-27 och under pandemitiden är samtalet/besöket kostnadsfritt.

Tillfälliga ändringar kan förekomma.

Tel administratörer: 0978-120 34,  122 05.

 

Öppenstödsteamet

Du kan för rådgörande samtal upp till 3 gånger och sedan hjälp om hur du kan gå vidare om behovet finns. Hit kan du vända dig med frågor kring

  • Oro för ökad alkoholkonsumtion, ökat spelande
  • Ökad allmän oro, ångest, nedstämdhet
  • Oro som förälder och behöver tillfälligt råd kring föräldrarollen i dessa tider kan du ringa.

Telefon: 0978-120 77, Beskriv din oro och du får hjälp att hitta rätt person.

Telefontid: mån-fre 14-16

 

Elevhälsan

Elevhälsan erbjuder under kontorstid digitala samtal och rådgivning till elever och vårdnadshavare. Om alla är friska kan man också boka in fysiska möten.

Kontakt:

Maria Johannson, skolsköterska 0978-121 60, maria.johansson@edu.pajala.se

Johanna Perttu Uusitalo, kurator 0978-123 36, johanna.p.uusitalo@edu.pajala.se

Ann-Britt Jauhojärvi, kurator 0978-122 16, ann-britt.jauhojarvi@edu.pajala.se

Lisa Starlind, skolpsykolog 0978-129 06, lisa.starlind@pajala.se

Jenny Niemi, skolsköterska 0978-128 23 jenny.niemi@pajala.se

 

Våld i nära relation

Om du utsätts för våld eller utsätter närstående för våld kan du kontakta en handläggare på sektorn för stöd och omsorg. Telefontid 8.30-9.30, alla vardagar via växeln, 0978-120 00.

Behöver du kontakt annan tidpunkt under kontorstid så kan du ringa våra administratörer som hjälper vidare till en handläggare.

Telefon: 0978-120 34, 122 05

 

Akuta situationer utanför kontorstid, som inte kan vänta till nästkommande dag, ringer du 112 och begär att få tala med socialjouren i Pajala. (Te x. Barn som misstänks fara akut illa, våld i nära relationer, pågående misshandel brott begär ni i första hand polisen)