Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Logg för händelseutveckling och beslut

Pajala kommun bevakar löpande händelseutvecklingen av coronaviruset covid-19 och följer ansvariga myndigheters rekommendationer. Från och med onsdag den 11 mars klassas spridningen som pandemi och under torsdagen den 12 mars aktiverades den kommunala pandemigruppen och övergår från aktiveringsläge till beredskapsläge vilket innebär ett mer aktivt agerande gällande exempelvis bemanning, rutiner och information .

Pandemigruppen arbetar med tät uppföljning och tar de beslut som behövs för att skydda och säkerställa både den kommunala verksamheten men även våra medborgares säkerhet. Vi har en god beredskap i såväl Pajala kommun som i Region Norrbotten och i nuläget samverkar Länets berörda myndigheter och kommuner för att ha beredskap för ett eventuellt förvärrat läge.

Nedan följer en datumlogg om uppdateringar av information och beslut som är tagna. 

-------------------------------

Lägesrapport vecka 11

Ökad spridning i länet och även i Pajala kommun med 13 nya fall under vecka 11 vilket kan vara resultat efter sportlovsfirande.  Nu finns en snabb spridning av den brittiska mutationen både i länet och konstaterade fall i Pajala kommun. Norrbotten ligger något högre gällande vaccinering än snittet i landet vilket beror på att vaccin fördelas beroende på regionernas åldersstruktur. 12 % av länets invånare över 18 år är vaccinerade med dos 1 och 6% är fullvaccinerade. Pajala kommuns ansvarsområde är i princip klart men fortskrider regelbundet vid nyanställning. Region Norrbotten skickar nu ut brev till de som är 75+.  Länsstyrelsen rapporterar om en något lägre efterlevnadsgrad när det gäller att följa restriktioner och specifikt att hålla avstånd.

Vi uppmanar till stor försiktighet på arbetsplatser där den största smittspridningen nu sker.

 

Lägesrapport vecka 9 +10

Flera kommuner i länet har ett ansträngt läge men förra veckan statistik pekar åt rätt håll. Vi hoppas inte att sportlovet får negativ utveckling av smittläget men än är det för tidigt att se. Vården ser en minskad provtagning och uppmuntrar till snabb provtagning vid symtom.

Smitta sprids vanligast nu via arbetsplatser och förs sedan över till familjer. Viktigt att stanna hemma vid minsta symtom. 

I Pajala hade vi under vecka 9 och 10 är 2+1 nya konstaterade fall. Region Norrbotten har information på sin hemsida gällande stoppet av Astra Zeneca vaccin. På torsdag kommer besked gällande om vaccinering med A Z ska återupptas.

Restriktionerna har lett till en låg spridning av den ordinarie säsongsinfluensan i år vilket är glädjande.

 

Lägesrapport vecka 8

Norrbotten har en svår situation med hög smittspridning i vissa delar. Det är fortfarande främst de yngre som blir sjuka och sprider smitta. Pajala håller sig dock stabilt än med fem konstaterade fall. Statistiken hämtas från Region Norrbottens veckosammanställning som görs varje måndag och att den redovisar antal fall utifrån var personer är folkbokförda. 

Vi har en god provtagningsvilja i länet och vaccineringstakten i Pajala kommun fortsätter enligt plan och tilldelade doser. 
Biblioteken håller fortsatt stängt tills vidare för allmänheten då läget i länet är så pass osäkert men på bibblo.se kan ni ta del av många digitala möjligheter och det populära take away-konceptet fortsätter.

 

Lägesrapport vecka 7

Oroande utvecklig i länet, främst i fyrkanten. Stabilt läge i Pajala med 1 konstaterat fall under vecka 7.

Norrbotten ligger bra till gällande vaccineringstakten. Region Norrbotten har nu påbörjat sitt brevutskick enligt prioritetsordning. De uppmanar att inte försöka boka tid om du inte fått ditt brev då detta skapar merarbete hos personalen som hanterar bokning av vaccinationstider.

På pajala.se hittar du Region Norrbottens preliminära vaccinationsplan. Pajala kommun har möjlighet att snabbtesta brukare och personal vid behov.

 

Lägesrapport vecka 6

Under vecka 6 bekräftades fyra nya fall. Generellt lägre smittspridning i östra Norrbotten. Även låg spridning inom äldreomsorgen. Vaccineringen inom kommunens ansvarsområde fortsätter enligt plan. Även trots positiv utveckling och att vaccineringen pågår vill vi påminna om fortsatt uthållighet.

 

Lägesrapport vecka 5

Under vecka 5 har Pajala kommun ett bekräftat fall. Vaccinering med dos 2 pågår nu inom kommunens ansvarsområde. Kommunägda sporthallar och badhuset fortsätter hålla stängt för allmänheten till 21 februari men verksamhet för barn födda 2002 och senare är tillåtet. Sporthallar är skyltade med information och berörda föreningar informeras.

Krav på godkänt provsvar för inresande är en stor utmaning för arbetsgivare och hälsocentralerna. Pajala kommun kommer kunna testa sin egen personal med hjälp av snabbtester som är beställda.

3 feb

Under vecka 4 har antal konstaterade fall i vår kommun minskat till 3 st. I länet har vi en minskning med 20 % och en lägre belastningen på sjukhus och intensivvårdsavdelningar. Kostnadsfri vaccinering kommer erbjudas alla och information om bokning av vaccinering för allmänheten kommer finnas hos Region Norrbotten och 1177. Bokning kommer även vara möjligt via telefon för de som inte har Bank Id. Brev från Region Norrbotten med vaccinations information kommer skickas hem till alla över 70 år.

Pajala kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendation om att ha stängt kommunala sportanläggningar fram till den 7 februari, för de som är födda innan 2005. Vi kommer att förbereda information för allmänheten och föreningar om ett beslut om öppnande tas.

Länsstyrelsen anordnar en samverkanskonferens den 10 feb som riktar sig till olika typer av skidanläggningar.

26 jan

Lägesrapport v.3

Vaccinationerna går som planerat.

Skärpta restriktioner för gränstrafik från och med den 27 jan-25 feb. Att tillhöra gränsort är inte längre skäl för att resa över gränsen mot Finland. Pajala kommun utfärdar intyg för personal som arbetspendlar.

Antal nya fall i Pajala kommun är 7 stycken under vecka 3. Fortsatt ansträngt läge i länet och vi måste alla fortsätta kämpa för att hålla smittspridningen under kontroll.

19 jan

Lägesrapport v. 2

Oroväckande utveckling av smittspridning i grannkommunerna Övertorneå, Haparanda och Överkalix. Pajala har minskat ngt i antal konstaterade fall, 7 st under vecka 2.

45 personer vårdas på sjukhus i Norrbotten och fem personer på IVA.

Regional samverkan planeras inför hur kommuner ska hantera vinteraktiviteter, ex slalombackar.

Inomhus sportanläggningar är stängda för alla utom skolverksamheten fram till den 24 januari. Frågan tas upp om hur detta ska hanteras framöver på nästa pandemimöte 21 jan efter nya besked från regeringen.

14 jan
Lägesrapport v 1

Efter jul- och nyårshelgerna har Pajala kommun fått en förväntad ökning med nio konstaterade fall under vecka 1 varav två konstaterade fall finns inom äldreomsorgen.

Vaccination startar denna vecka för boende på SÄBO och beräknas vara klart inom två månader. Kommunen ansvarar för att vaccinera boenden inom SÄBO och hemtjänst och därefter prioriteras vård- och omsorgspersonal.
Pajala kommun har valt att starta högstadiets termin med skolundervisning på plats men kan komma att gå över till fjärrundervisning vid behov. 🔹Kulturskolans fritidsverksamhet kvällstid pausas fram till den 26 jan då nytt beslut tas inom pandemigruppen.
Den tillfälliga pandemilagen trädde i kraft den 10 januari och gäller till sista september där syftet är att förhindra smittspridning av covid-19. Vi ser nu många goda exempel i samhället på hur man anpassat sina verksamheter så man uppfyller kravet på att varje person ska ha 10 kvadratmeter till sitt förfogande på allmänna platser och i butiker. Du kan läsa mer om den tillfälliga pandemilagen på lansstyrelsen.se.
Pajala kommun kommer att se över vilka satsningar som kan göras för att stimulera och möjliggöra utomhusaktiviteter och friskvård för kommunborna under kommande vintermånader.
23 dec
 • Biblioteken i Pajala stänger för besök och går över till förhandsbokningar med take- away. Läs mer på bibblo.se och sociala medier för att hitta kontaktuppgifter och öppettider till ditt bibliotek i Pajala kommun.
 • Badhuset i Pajala håller fortsatt stängt för allmänheten. Skolundervisning kvarstår.
 • Kommunalt ägda sporthallar håller fortsatt stängt för allmänheten och hänvisar till utomhusidrott. Skolundervisning kvarstår.
 • Ishall Pajala. Pajala hockey kommunicerar ut vad som gäller för isladan. Skolundervisning kvarstår.
11 dec
Restriktioner lokalt gällande badhus, sporthallar och bibliotek

Dessa gäller tills vidare . Se logg från den 11 nov.

9 dec
Lägesrapport v 49

Norrbotten har en minskning av smittade med 25 % i förhållande till föregående vecka. Totalt 678 fall. Norrbotten har nu lägre smittotal än riksgenomsnittet men idag måndag den 8 december har det strömmat många nya fall, detta kan härröras till den ökade handeln med Black Friday.

Pajala har under vecka 49 tre st nya fall och läget är fortsatt under kontroll i de mindre kommunerna.

Preliminärt kommer vaccinationer att påbörjas i januari enligt prioritetsordning; brukare inom hemtjänst och särskilda boenden samt kommunens vård- och omsorgspersonal. 

Vi är otroligt tacksamma och stolta över våra medarbetare i de olika verksamheterna som tar ett stort ansvar, vidtar åtgärder, är kreativa och genom det förhindrar smittspridning

 

1 dec

Lägesrapport v 48

Norrbotten har ett högt smittotal med ca 900 nya fall. Osäkert om kurvan vänder neråt eller fortsätter öka. 8000 prover är tagna men det finns en begränsad testkapacitet. Pajala har 5 nya fall under 48. Kalix, Älvsbyn, Boden, Luleå, Piteå och Kiruna har en fortsatt ökning medan gränskommunerna ser bättre ut. Snabbtester är på gång.

Nytt från FHM; Symtomfria barn som går på förskola och grundskola och som har vårdnadshavare med bekräftad covid ska stanna hemma, gäller från idag 1 dec.

 

27 nov

Ett fall av coronaviruset covid-19 har bekräftats på ett av kommunens äldreboenden.

Anhöriga underrättas.

Pajala kommun följer rekommendationer från ansvariga myndigheter och samarbetar med vårdhygien på Region Norrbotten kring analys och smittspårning för att förhindra ytterligare smittspridning. Vi följer kontinuerligt smittläget för att bedöma vilka ytterligare åtgärder som behöver sättas in.

På grund av patientsekretess går Pajala kommun inte ut med information till allmänheten om vilket boende det rör sig om.

Hög ålder är den främsta riskfaktorn för att bli allvarligt sjuk i covid-19 och vi har alla ett ansvar att skydda äldre från smitta. Vi uppmanar alla anhöriga att för tillfället vara restriktiva med besök.

Följ utvecklingen på pajala.se eller kommunens sociala mediekanaler. Informationen uppdateras vid behov.

 

24 nov

Förbud mot allmänna sammankomster med fler än 8 personer i Norrbottens län
Från och med den 24 november 2020 gäller en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som har sittande deltagare

Landshövding Björn O. Nilsson har fattat beslutet efter samråd med Anders Nystedt, smittskyddsläkare i Norrbotten, och mot bakgrund av den senaste tidens ökade smittspridning av covid-19 i länet.

Regeringen har tidigare beslutat att det från och med den 24 november är förbjudet att ordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Undantaget är begravningsgudstjänster, urnsättningar och motsvarande arrangemang som kan genomföras om antalet deltagare inte är fler än 20 personer.

I regeringens beslut undantas även allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med sittande deltagare. För sådana arrangemang har regeringen beslutat om en gräns på 300 deltagare, men Länsstyrelsen har möjlighet att fatta regionala beslut om hur många deltagare som är tillåtna. Sedan den 10 november har en gräns på 50 deltagare gällt i Norrbotten. Det beslutet ändras från och med den 24 november till 8 deltagare.

https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/om-oss/nyheter-och-press/nyheter---norrbotten/2020-11-23-forbud-mot-allmanna-sammankomster-med-fler-an-8-personer-i-norrbottens-lan.html

 

12 nov

Vi avråder från besök på våra boenden

Då smittspridningen just nu är stor i Norrbotten och vi har fått nya regionala råd ber vi er undvika besök på våra boenden. De regionala råden meddelar att vi bör undvika ha fysisk kontakt med andra personer än de som vi bor tillsammans med.

11 nov

Åtgärder med anledning av de regionala råden för Norrbotten

10 november – 8 december 2020

 • Badhuset i Pajala stänger för allmänheten.

Undantag för grundskolans simundervisning och träningsverksamhet för barn födda 2005 och senare.

 • Pajala kommun tillåter inte träning, matcher och tävling i kommunens idrottshallar inomhus och utomhus under perioden 10 nov- 8 dec.

Undantagen är idrottsträning för barn och ungdomar födda 2005 eller senare. Skolornas gymnastikhallar hålls öppna för undervisning.

Undantag gäller även motionsspår.

Skola och föreningar som ordnar träningar för barn födda 2005 eller senare uppmanas att inte använda omklädningsrummen i våra idrottsanläggningar annat än för att hänga av sig ytterkläder och byta skor.

 • Biblioteken i Pajala kommun – använd inte dessa som mötesplats. Endast snabba ärenden, ha riktlinjen att vara färdig på 15 minuter. Inga arrangemang ska anordnas på biblioteken. Anpassning av lokaler för att minska risk för smittspridning.

 

De regionala råden för Norrbotten:

Undvik om möjligt att ha fysisk kontakt med andra personer än de som du bor tillsammans med

Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Du bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.

Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym

Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.

Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

Avstå från att göra onödiga resor

Resor inom eller mellan regioner kan bidra till att öka smittspridningen eftersom man ofta träffar nya personer, vilket leder till att nya smittkedjor startas. Du bör därför, så långt som möjligt, avstå från sådana resor. Detta råd är inte tänkt att hindra människor från att exempelvis ta sig till arbete, studier/sysselsättning eller den vård som kräver att man är på plats.

 

Länsstyrelsen i Norrbotten har beslutat att Norrbotten ska sänka antalet personer som tillåts delta samtidigt vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till 50 personer. Den nya begränsningen gäller från och med 11 november.

 

Läs mer på:

Folkhälsomyndigheten:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/november/beslut-om-skarpta-allmanna-rad-i-kalmars--norrbottens--och-vasterbottens-lan/

Region Norrbotten:

https://www.norrbotten.se/Halsa-och-sjukvard/Smittskydd-i-Norrbotten/Information-om-nya-coronaviruset/Skarpta-allmanna-rad-galler-for-Norrbotten/

3 november

Pandemigruppen aktiveras på grund av ökad smittspridning i Norrbotten. Pandemigruppen beslutar om en rad interna åtgärder. De åtgärder som påverkar allmänheten är:

 • Vi rekommenderar att man i första hand använder digitala alternativ för att hålla kontakten med sina anhöriga på äldreboenden. De nationella riktlinjerna på att förboka besök på äldreboenden måste respekteras bättre.
 • Hämtning och lämning av barn på förskola bör ske utomhus, följ de direktiv som din förskola har.
 • Kontakter mellan skola och vårdnadshavare ska i första hand ske via digitala- eller telefonmöten.
 • Hämtning och lämning av barn på förskola, fritids och skola bör ske utomhus, följ de direktiv som din verksamhet har.

 

28 maj

Anpassad skolavslutning

På grund av rådande pandemisituation behöver vi anpassa årets skolavslutningar och vi kommer inte kunna fira traditionsenligt som vi brukar. Avslutningarna den 12 juni kommer hållas klassvis tillsammans med klasslärare och övrig personal och tyvärr kan vårdnadshavare och övriga anhöriga inte bjudas in.

Ett mer detaljerat brev till samtliga vårdnadshavare skickas ut och varje enskild skola meddelar tiderna för den 12/6 2020.

Med en önskan om en ljuvlig sommar för alla!

Jaana Fjordell, Gun-Britt Kangas och Roger Kero

 

5 maj

Bra jobbat alla!

Åtgärderna fungerar och vi ser en stabilitet och nedåtgående trend vad gäller antalet sjuka. Det är viktigt att vi fortsätter att följa rekommendationer och begränsningar för fortsatt stabil smittspridningskurva.

Tester påbörjas

Region Norrbotten har fått tillgång till covid-19 tester där personal och brukare inom region och kommun ska testas i första hand för att kunna konstatera eventuell smitta. Immunitetstester har börjat göras i utvalda delar av länet och därefter kommer vårdpersonal på inom kommun och Region Norrbotten samt personer inom samhällsviktig verksamhet testas för att visa vilka som redan haft sjukdomen.

Covid-avdelning

Pajala kommuns sektor Stöd & omsorg arbetar med att etablera en covid-avdelning i Pajala för brukare inom hemtjänst som är konstaterade smittade och en intresseanmälan om att jobba på avdelningen har gått ut till kommunens personal. Avdelningen aktiveras om behov finns.

27 april

Pandemin påverkar den ekonomiska situationen för många och Pajala kommun arbetar för att i möjlig mån underlätta för dig som privatperson eller er som förening. 

Åtgärder riktade mot privatpersoner:

 • Ge anstånd/förlänga betalningstider på hyra (faller inom försörjningsstöd)
 • Stöd till enskilda som drabbas av Covid-19 och arbetslöshet, där snabb handläggning är prioriterad. ( försörjningsstöd, förstärkt och förebyggande psykosocialt stöd).
 • Inga ärenden till inkasso utan dialog först.
 • Inga avgifter för familjerådgivning.
 • Ge anstånd/förlänga betalningstider på avgifter inom VA, sophantering, tillstånd och tillsyn etc. samt återbetalning om ett ärende dras tillbaka.

Åtgärder riktade mot föreningar:

 • Pajala Kommun garanterar 2019 års nivåer för det kommunala lokala aktivitetsstödet.
 • Pajala Kommun avstår från plan- och lokalhyrorna för idrottsföreningarna under 2020.
 • Föreningar ska ej bli återbetalningsskyldiga för redan utbetalda stöd trots att verksamheten inte går att genomföra.
 • Stå i tät och lyhörd dialog med föreningslivet inom kommunen för att på bästa sätt ta oss igenom krisen tillsammans.

Välkommen att kontakta våra handläggare inom respektive område för dialog om ert behov.

 

7 april

Information om arbetspendling från Finland

Den finska regeringen beslutade vid ett extra statsrådssammanträde i dag den 7 april att förlänga beslutet om gränskontroll vid de inre gränserna samt om begränsning av trafiken. Giltighetstiden förlängdes för tiden 14.4–13.5.2020.

I fortsättningen tillåts endast den mest nödvändiga pendeltrafiken, och arbetstagaren ska kunna visa upp ett intyg av arbetsgivaren över att arbetet är nödvändigt.

Finländare som arbetar på den svenska eller norska sidan av landgränsen mot Finland ska hålla sig i förhållanden som motsvarar karantän när de befinner sig i Finland. Som undantag från huvudregeln kan arbetstagarna under detta villkor fortsätta att arbeta, med iakttagande av karantänanvisningarna.

Mer information www.statsradet.fi

 

3 april

Nu finns möjlighet för personer inom riskgrupper och personer som är äldre än 70 år att få hjälp med att handla och hämta ut mediciner.

På uppdrag av MSB (Myndigheten för samhällsskydd & beredskap) och SKR ( Sveriges kommuner och regioner) har Pajala kommun nu ett avtal med Röda Korset centralt och där Röda Korset i Pajala samordnar tjänsterna inom hela Pajala kommun. Du hittar kontaktuppgifter under fliken Viktig Information, länkar och nummer.

2 april

Fritids

Då situationen påverkar bemanningen på våra förskolor, skolor och fritids så vädjar vi på Pajala kommun till er vårdnadshavare att minimera nyttjandet av fritids då ni inte arbetar. 

Lunch för elever

Vi har gjort mindre justeringar med tiderna för lunch på skolköket i Pajala för att minska risken för trängsel och även möblerat om för att öka avstånd mellan grupper som sitter och äter.

Elever på gymnasiet i Pajala erbjuds att äta lunch på närliggande skola under sina hemmastudier. Eleven ansvarar själv för att meddela skolans personal om man planerar att äta.

 

1 april

Detta är Folkhälsomyndighetens råd till verksamheter:

 • Idrottsföreningar bör om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus, skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper och begränsa antalet åskådare.
 • Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och liknande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats.
 • I kollektivtrafik och allmänna färdmedel bör antalet resenärer begränsas, och antalet turer anpassas så att trängsel kan undvikas.
 • Arbetsgivare bör se till att personal och besökare håller avstånd, att anställda arbetar hemifrån och undviker onödiga resor.
 • Butiker, köpcentrum och gallerior bör begränsa antalet kunder som vistas i lokalen samtidigt. De bör också ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt kunderna kan stå mellan varandra.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd gäller till och med den 31 december 2020 men kan upphävas tidigare, eller förlängas, om det behövs.

27 mars

Beslut taget om förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer

Sen tidigare gällde en begränsning för 500 personer men från och med söndag den 29 mars får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ha max 50 personer. Mer information om detta finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

25 mars

Spridningen av coronaviruset går fort i länet med uppskattningsvis 3-5000 smittade.

Fokus hos myndigheterna ligger på att plana ut kurvan och det är av största vikt att vi alla tar denna situation på allvar och följer det rekommendationer och regler som är satta.

Folkhälsomyndigheten gav den 24 mars tillåtelse till svenska skidanläggningar att ha fortsatt öppet men uppmanar till att undvika resandet inom landet för att begränsa smittspridning.

Nya regler finns även nu för restauranger, caféer och barer där dessa ska ansvara för att trängsel inte uppstår.

Föreningsevenemang 

I och med den rådande situationen väljer nu många föreningar att ställa in planerade evenemang och möten för att säkra upp situationen för både deltagare och ideella krafter men också i vissa fall ekonomin. Känner ni er osäkra på hur ni ska hantera ett inplanerat evenemang så är ni självklart välkomna att kontakta Pajala kommuns säkerhetsansvarig Maria Naartijärvi för rådgivning.

18 mars

Har du erfarenhet av arbete inom vård och omsorg?

Vi på Pajala kommun kan komma att behöva förstärka vårt team inom vård och omsorg i och med den rådande situationen med spridningen av coronaviruset. Vi på bemanningsenheten vill gärna komma i kontakt med dig som är intresserad och har möjlighet att stötta i form av extrapersonal.

Vi söker dig med erfarenhet i rollen som: 
Undersköterska, sjuksköterska, socionom, personlig assistent, vårdbiträde eller annan utbildning/erfarenhet, som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Även personer utan efterfrågad utbildning är välkomna att lämna intresse.

Maila vår bemanningsenhet på viksam@pajala.se eller slå en signal, du hittar info om telefontider på -Jobba hos oss-

 

Undervisning via distansteknik för gymnasium, högskola och andra eftergymnasiala utbildningar

Lapplands Gymnasiums har beslutat enligt nedan:

 • Alla elever studerar på egen hand i hemmet under onsdag 18/3 och ordinarie lektioner återupptas via distans- och/eller fjärrteknik på torsdag 19/3 enligt schema.
 • Eleverna skall ta med sig allt skolmaterial inklusive dator för att möjliggöra studier i hemmet.
 • Skolverksamheten fortsätter enligt schema men nu med hjälp av distans- och fjärrteknik.
 • Mentorer/lärare undersöker vilka elever som eventuellt ej har tillgång till internetuppkoppling
 • Undervisning bedrivs via distans- och/eller fjärrteknik eller annan digital lösning.Detta innebär att eleverna skall vara uppkopplade via de digitala medier som undervisande lärare beslutat om.
 • Frånvaro från undervisningen hanteras på samma sätt som idag.
 • Yrkeskurser bedrivs hemifrån med uppgifter som är möjliga att genomföra via fjärr- och/eller distansteknik.
 • Elever på APL fortsätter sin APL på företagen tills vidare.

Läs mer hos Lapplands Kommunalförbund www.lapplands.se

Pajala Kommun förbereder nu på regeringens uppmaning för en eventuell skolstängning inom både förskola och skola där vi säkerställer barnens trygghet och undervisning samtidigt kan upprätthålla samhällsviktiga funktioner.

 

17 mars

Personer över 70 år bör begränsa sina sociala kontakter.

 • Folkhälsomyndigheten uppmanar personer över 70 år att begränsa sina kontakter med andra människor så långt som möjligt under en tid framöver. Personer över 70 år uppmanas nu att så långt som möjligt undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler. Som anhörig bör man heller inte träffa sina gamla släktingar om det inte är helt nödvändigt - och definitivt inte om man själv har symtom, uppger Folkhälsomyndigheten.

Vi uppmuntrar dig som medborgare att utan fysisk kontakt stötta din äldre grannar och bekanta med exempelvis mathandling och andra viktiga ärenden.

Viktigast att stanna hemma om man är sjuk

 • Det viktigaste är fortsatt att den som är sjuk alltid ska stanna hemma, och då undvika nära kontakter med andra människor. Covid-19 kan ge lindriga symtom som liknar en förkylning, så det är viktigt att vara vaksam. Innan du går tillbaka till jobbet ska du varit symtomfri i två dagar.

 

12 mars

 

Vi arbetar inom den kommunala organisationen för att minska risken för smittspridning genom att 

 • Införa förbud mot tjänsteresor utanför Norrbotten och begränsning för resor inom Norrbotten
 • Stanna hemma vid sjukdomssymtom
 • Besöksförbud på våra boenden där riskgrupper befinner sig, läs mer här
 • Begränsa sammankomster oberoende storlek

 

För att säkerställa att vi kan upprätthålla vår samhällsviktiga verksamhet kommer vi att

 • Kontinuitetsplanering genomförs hos alla våra verksamheter vilket innebär att vi planerar för hur vi ska bedriva vår verksamhet trots ett stort antal fall sjuka medarbetare
 • Rektor har fattat beslut om att begränsa möjligheten för 15-timmarsbarn på förskola. Detta för att kunna hantera en ansträngd personalsituation.
 • Skolchefen har i uppdrag att se över förutsättningarna att bedriva undervisning på distans om det skulle bli aktuellt att stänga skolor

 

11 mars

Pajala Kommuns pandemigrupp aktiveras.