Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Information om coronaviruset covid-19

Pajala kommun bevakar löpande händelseutvecklingen av coronaviruset covid-19 och följer ansvariga myndigheters rekommendationer. Från och med onsdag den 11 mars klassas spridningen som pandemi och under torsdagen den 12 mars aktiverades den kommunala pandemigruppen och övergår från aktiveringsläge till beredskapsläge vilket innebär ett mer aktivt agerande gällande exempelvis bemanning, rutiner och information .

Pandemigruppen arbetar med tät uppföljning och tar de beslut som behövs för att skydda och säkerställa både den kommunala verksamheten men även våra medborgares säkerhet. Vi har en god beredskap i såväl Pajala kommun som i Region Norrbotten och i nuläget samverkar Länets berörda myndigheter och kommuner för att ha beredskap för ett eventuellt förvärrat läge.

Nedan följer en datumlogg om uppdateringar av information och beslut som är tagna. 

8 april

Du som är över 70 år eller tillhör riskgrupp. Känner du oro eller har behov av råd, stöd eller information?

Välkommen att kontakta Bengt-Ola Mörtlund på Sektor Stöd & omsorg

Telefontid Tisdagar och torsdagar 08.00-10.00 

7 april

Information om arbetspendling från Finland

Den finska regeringen beslutade vid ett extra statsrådssammanträde i dag den 7 april att förlänga beslutet om gränskontroll vid de inre gränserna samt om begränsning av trafiken. Giltighetstiden förlängdes för tiden 14.4–13.5.2020.

I fortsättningen tillåts endast den mest nödvändiga pendeltrafiken, och arbetstagaren ska kunna visa upp ett intyg av arbetsgivaren över att arbetet är nödvändigt.

Finländare som arbetar på den svenska eller norska sidan av landgränsen mot Finland ska hålla sig i förhållanden som motsvarar karantän när de befinner sig i Finland. Som undantag från huvudregeln kan arbetstagarna under detta villkor fortsätta att arbeta, med iakttagande av karantänanvisningarna.

Mer information www.statsradet.fi

3 april

Praktisk hjälp till riskgrupper och 70+

Nu finns möjlighet för personer inom riskgrupper och personer som är äldre än 70 år att få hjälp med att handla och hämta ut mediciner.

På uppdrag av MSB (Myndigheten för samhällsskydd & beredskap) och SKR ( Sveriges kommuner och regioner) har Pajala kommun nu ett avtal med Röda Korset centralt och där Röda Korset i Pajala samordnar tjänsterna inom hela Pajala kommun.

Välkommen att kontakt:

Röda Korset, Kupan i Pajala 0978-10920 eller Kenneth Waara 070-37 45 973

Pajala Kommun växel 0978-120 00

2 april

Fritids

Då situationen påverkar bemanningen på våra förskolor, skolor och fritids så vädjar vi på Pajala kommun till er vårdnadshavare att minimera nyttjandet av fritids då ni inte arbetar. 

Lunch för elever

Vi har gjort mindre justeringar med tiderna för lunch på skolköket i Pajala för att minska risken för trängsel och även möblerat om för att öka avstånd mellan grupper som sitter och äter.

Elever på gymnasiet i Pajala erbjuds att äta lunch på närliggande skola under sina hemmastudier. Eleven ansvarar själv för att meddela skolans personal om man planerar att äta.

 

1 april

Detta är Folkhälsomyndighetens råd till verksamheter:

 • Idrottsföreningar bör om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus, skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper och begränsa antalet åskådare.
 • Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och liknande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats.
 • I kollektivtrafik och allmänna färdmedel bör antalet resenärer begränsas, och antalet turer anpassas så att trängsel kan undvikas.
 • Arbetsgivare bör se till att personal och besökare håller avstånd, att anställda arbetar hemifrån och undviker onödiga resor.
 • Butiker, köpcentrum och gallerior bör begränsa antalet kunder som vistas i lokalen samtidigt. De bör också ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt kunderna kan stå mellan varandra.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd gäller till och med den 31 december 2020 men kan upphävas tidigare, eller förlängas, om det behövs.

27 mars

Beslut taget om förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer

Sen tidigare gällde en begränsning för 500 personer men från och med söndag den 29 mars får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ha max 50 personer. Mer information om detta finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

25 mars

Spridningen av coronaviruset går fort i länet med uppskattningsvis 3-5000 smittade.

Fokus hos myndigheterna ligger på att plana ut kurvan och det är av största vikt att vi alla tar denna situation på allvar och följer det rekommendationer och regler som är satta.

Folkhälsomyndigheten gav den 24 mars tillåtelse till svenska skidanläggningar att ha fortsatt öppet men uppmanar till att undvika resandet inom landet för att begränsa smittspridning.

Nya regler finns även nu för restauranger, caféer och barer där dessa ska ansvara för att trängsel inte uppstår.

Föreningsevenemang 

I och med den rådande situationen väljer nu många föreningar att ställa in planerade evenemang och möten för att säkra upp situationen för både deltagare och ideella krafter men också i vissa fall ekonomin. Känner ni er osäkra på hur ni ska hantera ett inplanerat evenemang så är ni självklart välkomna att kontakta Pajala kommuns säkerhetsansvarig Maria Naartijärvi för rådgivning.

18 mars

Har du erfarenhet av arbete inom vård och omsorg?

Vi på Pajala kommun kan komma att behöva förstärka vårt team inom vård och omsorg i och med den rådande situationen med spridningen av coronaviruset. Vi på bemanningsenheten vill gärna komma i kontakt med dig som är intresserad och har möjlighet att stötta i form av extrapersonal.

Vi söker dig med erfarenhet i rollen som: 
Undersköterska, sjuksköterska, socionom, personlig assistent, vårdbiträde eller annan utbildning/erfarenhet, som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Även personer utan efterfrågad utbildning är välkomna att lämna intresse.

Maila vår bemanningsenhet på viksam@pajala.se eller slå en signal, du hittar info om telefontider på -Jobba hos oss-

 

Undervisning via distansteknik för gymnasium, högskola och andra eftergymnasiala utbildningar

Lapplands Gymnasiums har beslutat enligt nedan:

 • Alla elever studerar på egen hand i hemmet under onsdag 18/3 och ordinarie lektioner återupptas via distans- och/eller fjärrteknik på torsdag 19/3 enligt schema.
 • Eleverna skall ta med sig allt skolmaterial inklusive dator för att möjliggöra studier i hemmet.
 • Skolverksamheten fortsätter enligt schema men nu med hjälp av distans- och fjärrteknik.
 • Mentorer/lärare undersöker vilka elever som eventuellt ej har tillgång till internetuppkoppling
 • Undervisning bedrivs via distans- och/eller fjärrteknik eller annan digital lösning.Detta innebär att eleverna skall vara uppkopplade via de digitala medier som undervisande lärare beslutat om.
 • Frånvaro från undervisningen hanteras på samma sätt som idag.
 • Yrkeskurser bedrivs hemifrån med uppgifter som är möjliga att genomföra via fjärr- och/eller distansteknik.
 • Elever på APL fortsätter sin APL på företagen tills vidare.

Läs mer hos Lapplands Kommunalförbund www.lapplands.se

Pajala Kommun förbereder nu på regeringens uppmaning för en eventuell skolstängning inom både förskola och skola där vi säkerställer barnens trygghet och undervisning samtidigt kan upprätthålla samhällsviktiga funktioner.

 

17 mars

Personer över 70 år bör begränsa sina sociala kontakter.

 • Folkhälsomyndigheten uppmanar personer över 70 år att begränsa sina kontakter med andra människor så långt som möjligt under en tid framöver. Personer över 70 år uppmanas nu att så långt som möjligt undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler. Som anhörig bör man heller inte träffa sina gamla släktingar om det inte är helt nödvändigt - och definitivt inte om man själv har symtom, uppger Folkhälsomyndigheten.

Vi uppmuntrar dig som medborgare att utan fysisk kontakt stötta din äldre grannar och bekanta med exempelvis mathandling och andra viktiga ärenden.

Viktigast att stanna hemma om man är sjuk

 • Det viktigaste är fortsatt att den som är sjuk alltid ska stanna hemma, och då undvika nära kontakter med andra människor. Covid-19 kan ge lindriga symtom som liknar en förkylning, så det är viktigt att vara vaksam. Innan du går tillbaka till jobbet ska du varit symtomfri i två dagar.

 

12 mars

 

Vi arbetar inom den kommunala organisationen för att minska risken för smittspridning genom att 

 • Införa förbud mot tjänsteresor utanför Norrbotten och begränsning för resor inom Norrbotten
 • Stanna hemma vid sjukdomssymtom
 • Besöksförbud på våra boenden där riskgrupper befinner sig, läs mer här
 • Begränsa sammankomster oberoende storlek

 

För att säkerställa att vi kan upprätthålla vår samhällsviktiga verksamhet kommer vi att

 • Kontinuitetsplanering genomförs hos alla våra verksamheter vilket innebär att vi planerar för hur vi ska bedriva vår verksamhet trots ett stort antal fall sjuka medarbetare
 • Rektor har fattat beslut om att begränsa möjligheten för 15-timmarsbarn på förskola. Detta för att kunna hantera en ansträngd personalsituation.
 • Skolchefen har i uppdrag att se över förutsättningarna att bedriva undervisning på distans om det skulle bli aktuellt att stänga skolor

 

11 mars

Pajala Kommuns pandemigrupp aktiveras.

 

______________________________________________________________________________________

 

Vi kommer regelbundet uppdatera information till er medborgare här och hänvisar även till nedanstående nationella aktörer.