Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Tillgänglighetsrådet - Pensionärsrådet

Tillgänglighetsrådet (KTR) och Pensionärsrådet (KPR) är rådgivande organ för Pajala kommun. När frågor som på olika sätt har med tillgänglighet att göra handläggs politiskt eller i förvaltningen, bidrar råden med synpunkter. Exempel på sådant är enkelt avhjälpta hinder (EAH) och delaktighet i planering av ny- och ombyggnationer. Råden består av representanter från funktionsrätts- och pensionärsorganisationer.