Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Pajalabostäder AB

Pajalabostäder AB är ett bostadsföretag som bygger, förvärvar, äger och förvaltar fastigheter och tomträtter.

Pajalabostäders styrelse består av sju ordinarie ledamöter och sju ersättare. Styrelsens ledamöter beslutas utav Pajala kommunfullmäktige och utses av bolagsstämman som hålls en gång per år. Styrelsemöten hålls fyra till sex gånger per år.

Ordförande
Håkan Kero

Vice ordförande
Per-OlofSamskog

Ledamöter
Maria Törmä Lindmark
Lennart Kalla
Christer Eriksson
Anita Sköld
Maria Alldén

Ersättare
Emil Wahlberg
Lars Fjordström
Jenny Eriksson
Eivor Röjlind
Björn Sohlberg
Laila Mäki
vakant

Lekmannarevisorer
Lena Jatko, ordinarie och Ulf Kero, ersättare

Revisorer
Tapio Kostet KPMG, ordinarie och Ulrika Öhlund KPMG, ersättare