Pajalabostäder AB

Pajalabostäder AB är ett bostadsföretag som bygger, förvärvar, äger och förvaltar fastigheter och tomträtter.

Pajalabostäders styrelse består av sju ordinarie ledamöter och sju ersättare. Styrelsens ledamöter beslutas utav Pajala kommunfullmäktige och utses av bolagsstämman som hålls en gång per år. Styrelsemöten hålls fyra till sex gånger per år.

Ordförande
Håkan Kero

Vice ordförande
Gottfrid Augustsson 

Ledamöter                                        
Maria Törmä Lindmark                                                         
Emil Wahlberg                               
Anita Sköld                                        
Birger Lahti  
Stefan Brandlöv                       

Ersättare
Bengt Niska
Karl-Johan Thiger 
Eivor Röjlind
Björn Sohlberg
Laila Mäki
Pirkko Heikkilä 
Irene Lundholm, stämmoombud ordinarie 
Birgitta Rantatalo, stämmoombud ersättare                                                       

Lekmannarevisorer
Lena Jatko, ordinarie och Ulf Kero, ersättare

Revisorer
Tapio Kostet KPMG, ordinarie och Ulrika Öhlund KPMG, ersättare