Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Valnämnden

Inom kommunal politisk verksamhet är valnämnden tillsammans med kommunstyrelsen och överförmynderiet de enda obligatoriska nämnderna.

Nämnden handhar alla uppgifter kring, och organiserar genomförandet av, de allmänna valen till riksdag, landsting, kommunfullmäktige samt valet till Europaparlamentet.

Ledamöter i valnämnden 

Ordinarie ledamöter
(KD), ordförande
Alice Videkull (SJV), vice ordförande
Solveig Lindfors Lehmivaara (KD)
Anders Lehtipalo-Nilsson (S)
Irmeli Svarvare (-)
Elaine Björnfot (M)
Pirkko Heikkilä (V)

Ersättare
Henric Danielsson (S)
 (S)
Robert Hammarström (S)
Stig Töyrä (KD)
Björn Sohlberg (M)
Simon Fors (V)
Johny Lantto (-)