Stöd- och omsorgsutskottet

Stöd och omsorgsutskottet bereder ärenden rörande bland annat äldreomsorgen, LSS till Kommunstyrelsen.

Ledamöter i Stöd och omsorgsutskottet 

Ordinarie
Irene Lundholm (KD), ordförande
Ann-Sofie Henriksson (SjV), vice ordförande
Karin Svarvare (S)
lnga-Iill Ängsund (V)
Johny Lantto (FrS)

Ersättare
Kjell-Åke Nedlund (S)
Anders Lehtipalo-Nilsson (S)
Eva Esberg (KD)
Karl Lauri (V)
Anita Sköld (M)