Personalutskottet

Personalutskottets uppgift är att behandla personalfrågor och bereder ärenden som ska vidare till kommunstyrelsen.

Ledamöter i Personalutskottet

Ordinarie ledamöter
(S), ordförande
Håkan Kero (KD), vice ordförande
Anna Taavola (FrS)

Ersättare
(S)
Jenny Eriksson (S)
Inga-Lill Ängsund (V)