Överförmyndaren

Varje kommun är enligt lag skyldig att tillsätta en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Pajala kommun finns en överförmyndare, som utsetts av kommunfullmäktige.

Överförmynderiet i Pajala kommun består av överförmyndare, vice överförmyndare och en handläggare. Överförmyndarens uppgift är att utreda behov av, och utöva tillsyn över, förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap. Denna tillsyn ska motverka rättsförluster för personer som av olika anledningar inte kan ta vara på sina rättigheter.

Överförmyndarens uppdrag är reglerad i föräldrabalkens bestämmelser. Länsstyrelsen utövar tillsyn över överförmyndaren.

Mer information finns att läsa via länken nere till höger. 

Överförmyndare
Karin Svarvare

Vice Överförmyndare
Stefan Brandlöv

Kontakt

Överförmyndare

E-post:
Telefontid:

Mån - Tors. 08.00 - 10.00

Mottagningstid:

Enligt överenskommelse

Vice överförmyndare

E-post:
Telefontid:

Mån - Tors 08.00 - 10.00

 

Mottagningstid:

Enligt överenskommelse