Krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden sammankallas vid behov.

Ledamöter i Krisledningsnämnden

Ordinarie
Ulrica Hammarström (S), ordförande
Stig Töyrä (KD)
Anders Lehtipalo-Nilsson (S)
Maria Törmä Lindmark (FrS)
Inga-Lill Ängsund (V)

Ersättare
(S)
Göte Eriksson (S)
Peter Ericsson (KD)
Johny Lantto (FrS)
Björn Sohlberg (M)