Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden sammankallas vid behov.

Ledamöter i Krisledningsnämnden

Ordinarie
Ulrica Hammarström (S), ordförande
Stig Töyrä (KD)
Åke Johdet (S)
Maria Törmä Lindmark (FrS)
Inga-Lill Ängsund (V)

Ersättare
Roland Karlsson (S)
Göte Eriksson (S)
Peter Ericsson (KD)
Johny Lantto (FrS)
Björn Sohlberg (M)