Bygg- och miljönämnden

Bygg-och miljönämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet. Nämnden prövar frågor om bygglov, rivningslov och marklov.

Bygg- och miljönämnden har tillsyn över byggnadsverksamheten i Pajala kommun, samt det lovfria byggandet. Tillsynen omfattar även att bevaka att gällande bestämmelser i lagar, förordningar m.m. följs.

Bygg- och miljönämnden är i Pajala kommun den kommunala nämnd som fullgör kommunens uppgifter som enligt lag skall fullgöras inom miljö- och hälsoskydd, plan- och bygg- samt räddningstjänstområdet. 

Beredning 19 januari 2 mars 27 april 1 juni 24 augusti 28 september 2 november 23 november
Nämnd 2 februari 17 mars 12 maj 15 juni 7 september 14 oktober 16 november 7 december

 

Ledamöter i Bygg och miljönämnden

Ordinarie ledamöter

Peter Ericsson (KD), ordförande

Kjell-Åke Nedlund (S) 

Bengt-Ola Mörtlund (V)

Björn Sohlberg (M)

Ersättare

Gottfrid Augustsson (S)

Karl-Johan Thiger (KD)

Linda Jonsson (V)

Folke Hieta (S)

Gösta Kostenius (FrS)