Bygg- och miljönämnden

I varje kommun ska det finnas en nämnd som ska fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet. Nämnden prövar frågor om bygglov, rivningslov och marklov.

Bygg- och miljönämnden har också tillsyn över byggnadsverksamheten i Pajala kommun, även det lovfria byggandet. Tillsynen omfattar också att bevaka att gällande bestämmelser i lagar, förordningar m.m. följs.

Bygg- och miljönämnden är i Pajala kommun den kommunala nämnd som fullgör kommunens uppgifter som enligt lag skall fullgöras inom miljö- och hälsoskydd, plan- och bygg- samt räddningstjänstområdet.

Ledamöter i Bygg och miljönämnden

Ordinarie ledamöter
Peter Ericsson (KD), ordförande
Ronny Smedkvist (S), vice ordförande
Kjell-Åke Nedlund (S) 
Bengt-Ola Mörtlund (V)
Björn Sohlberg (M)

Ersättare
Gottfrid Augustsson (S)
Carl-Johan Thiger (KD)
Linda Jonsson (V)