Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Barn- och utbildningsutskottet

Barn och utbildningsutskottet bereder ärenden rörande barn, kultur och utbildning till Kommunstyrelsen.

Ledamöter i Barn och utbildningsutskottet

Ordinarie
Barbro Rantatalo (S), ordförande
Stig Töyrä (KD), vice ordförande
Jenny Eriksson (S)
Linda Jonsson (V)
Göran Mörtlund (-)

Ersättare
Kjell-Åke Nedlund (S)
Karin Svarvare (S)
Håkan Kero (KD)
Björn Sohlberg (M)
Maria Törmä Lindmark (-)