Allmänna utskottet

Allmänna utskottets funktion kan sammanfattas som ett beredande organ till Kommunstyrelsen.

Ledamöter i Allmänna utskottet

Ordinarie
Ulrica Hammarström (S), ordförande
Peter Eriksson (KD), vice ordförande
Bengt-Ola Mörtlund (V)

Ersättare
Kjell-Åke Nedlund (S)
Stig Töyrä (KD)
Johny Lantto (FrS)