Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Allmänna utskottet

Allmänna utskottets funktion kan sammanfattas som ett beredande organ till Kommunstyrelsen.

Ledamöter i Allmänna utskottet

Ordinarie
Ulrica Hammarström (S), ordförande
Leif Gramner (KD), vice ordförande
Bengt-Ola Mörtlund (V)

Ersättare
Roland Karlsson (S)
Stig Töyrä (KD)
Johny Lantto (FrS)