Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Den politiska organisationen

Kommunen är en demokratiskt styrd organisation. Det innebär att huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna.

Kontakt

Växeltelefon

Kommunlådan

E-post