Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Ledning, styrning och politik

Alla kommuner i Sverige styrs av en politisk organisation som består av folkvalda politiker. De politiska organen (fullmäktige, styrelsen, nämnder och utskott) beslutar kortfattat om vad som ska göras, målen med kommunens verksamhet. Förvaltningens uppdrag är att se till så målen blir verklighet, det vill säga, verkställer politikernas beslut.

Förvaltningen har rätt att besluta i vissa ärenden, till exempel när saken gäller myndighetsutövning eller ett ärende som kommunstyrelsen eller individnämnden överlämnat/delegerat till en tjänsteperson att besluta om för att göra beslutsprocessen lättare, snabbar och därmed effektivare för medborgare och verksamhet. Politiken och förvaltningen jobbar kort sammanfattat för samma sak, mot samma mål och har lite olika uppgifter i förhållande till dessa.

Pajala kommun har en förvaltning och en förvaltningschef, kommunchefen, som har det yttersta ansvaret. Hens uppdrag är preciserat i en instruktion för kommunchefen som antagits politiskt. Både den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen kan förändras av de politiskt beslutande organen och gällande organisationen, kommunchefen.

Nedan, under dokument, finns en kortfattat beskrivning över kommunens demokrati, ledning och styrning samt övergripande information om Pajala kommuns organisation, från fullmäktige ner till utskott i förhållande till den nuvarande förvaltningsorganisationen. 

Kontakt

Kommunalråd/ Kommunstyrelsens ordförande

Ulrica Hammarström

Telefon 0978 - 120 02
E-post