Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Från kommuen

Under uppbyggnad

Från och med 1 april 2021 kommer kommunalteknik ta över fakturering av VA och renhållning samt hantera alla kund- och fakturafrågor. Från våren kommer det även bli möjligt för kommunalteknik att skicka e-faktura för VA och renhållning. 

E-faktura till kund för övriga verksamheter är ett pågående projekt. I övrigt inga förändringar kring hantering av fakturor.

Mer information kommer publiceras på denna webbsida.

 

På den här sidan kommer ni även hitta information om autogiro, påminnelser, inkasso.