Sammanträdesplan 2022

Här nedan finner ni datum för dom politiska sammanträdena för 2022. Eventuella justeringar eller extra sammanträden kan förekomma och uppdateras nedan.

Kommunfullmäktige
28 februari, 11 april, 13 juni, 15 augusti (extra), 31 oktober och 28 november. 

Kommunstyrelsen  
14 februari, 21 mars, 30 maj, 17 juni (extra), 12 september, 10 oktober och 14 november.

Allmänna utskottet 
24 januari, 2 mars, 2 maj, 9 juni (extra), 29 augusti, 19 september, 24 oktober och 5 december.  

Barn- och utbildningsutskottet
25 januari, 1 mars, 3 maj, 30 augusti (INSTÄLLT), 20 september, 25 oktober och 6 december.

Stöd- och omsorgsutskottet

26 januari, 3 mars, 5 maj, 1 september, 22 september, 20 oktober och 8 december.
 
Personalutskottet
21 februari (INSTÄLLT), 16 maj, 22 september, 12 december. 

Minoritetsutskottet 
10 februari (INSTÄLLT), 10 mars, 19 maj (INSTÄLLT), 25 augusti och 24 november. 

Minoritetsrådet
31 mars, 13 oktober.

Bygg- och miljönämnden
2 februari, 17 mars, 12 maj, 15 juni, 7 september, 14 oktober, 16 november och 7 december. 

Tillgänglighetsrådet (KTR) och Pensionärsrådet (KPR)
24 mars, 16 juni, 15 september och 1 december. 

Hälsorådet
1 februari, 26 april, 23 augusti och 22 november. 

Valnämnden
7 mars, 4 april, 9 maj, 20 juni (INSTÄLLD), 22 augusti (INSTÄLLD), 14 september, 26 september samt vid behov.  

Individnämnden
19 januari, 16 februari, 23 mars, 20 april, 18 maj, 15 juni (INSTÄLLT), 30 juni, 17 augusti, 14 september, 19 oktober, 16 november och 7 december. 

Krisledningsnämnden
Sammanträder vid behov.