Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Sammanträdesplan 2021

Här nedan finner ni datum för dom politiska sammanträdena för 2021. Eventuella justeringar eller extra sammanträden kan förekomma och uppdateras nedan.

Kommunfullmäktige
1 mars, 12 april, 7 juni, 11 oktober och 22 november. 

Kommunstyrelsen  
15 februari, 29 mars, 13 april (extra), 24 maj, 8 juni (extra), 27 september och 8 november.

Allmänna utskottet 
25 januari, 8 mars, 15 mars (extra), 13 april (extra), 3 maj, 31 maj (extra), 4 augusti (extra), 6 september, 18 oktober och 29 november.  

Barn- och utbildningsutskottet
26 januari, 9 mars, 4 maj (INSTÄLLT), 11 maj, 7 september, 19 oktober och 30 november.

Stöd- och omsorgsutskottet

28 januari, 11 mars, 19 mars (extra), 6 maj, 9 september, 21 oktober och 2 december.
 
Personalutskottet
22 februari, 17 maj (INSTÄLLT), 14 september, 6 december. 

Minoritetsutskottet 
4 februari, 17 mars (extra), 20 maj, 26 augusti och 18 november. 

Minoritetsrådet
4 maj, 19 augusti, sammanträder vid behov.

Bygg- och miljönämnden
3 mars, 14 april, 26 maj, 23 juni, 1 september, 6 oktober, 10 november och 15 december. 

Tillgänglighetsrådet (KTR) och Pensionärsrådet (KPR)
18 mars, 10 juni, 16 september och 9 december. 

Hälsorådet
2 februari, 27 april, 24 augusti och 16 november. 

Valnämnden
Sammanträder vid behov.

Individnämnden
20 januari, 17 mars, 21 april, 19 maj, 21 juni, 29 juni (extra), 18 augusti, 15 september, 13 oktober, 17 november och 15 december. 

Krisledningsnämnden
Sammanträder vid behov.