Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Sammanträdesplan 2020

Kommunfullmäktige
24 februari,14 april, 8 juni, 28 september, 
26 oktober och 7 december.

Kommunstyrelsen  
10 februari, 30 mars, 25 maj, 14 september, 28 september (extra)
12 oktober samt 23 november.

Allmänna utskottet 
20 januari, 9 mars, 4 maj, 15 juni (extra), 24 augusti, 28 augusti (extra), 21 september, 
2 november och 14 december (extra). 

Barn- och utbildningsutskottet
21 januari, 10 mars, 5 maj, 25 augusti, 22 september, 3 november och 8 december (extra).

Stöd- och omsorgsutskottet

23 januari, 12 mars, 7 maj, 27 augusti, 24 september och 5 november.

Personalutskottet
17 februari (inställt), 18 maj (inställt), 7 september och 30 november. 

Minoritetsutskottet och Minoritetsrådet
30 januari, 21 april, 20 augusti och 12 november, 15 september (extra minoritetsråd).  

Bygg- och miljönämnden
26 februari, 1 april, 13 maj, 17 juni,
26 augusti, 30 september, 4 november och 9 december. 

Tillgänglighetsrådet (KTR) och Pensionärsrådet (KPR)
11 mars, 11 juni, 10 september och 3 december. 

Hälsorådet
28 januari, 21 april (inställt), 18 augusti och 10 november.

Valnämnden
Sammanträder vid behov.

Individnämnden
22 januari, 19 februari, 18 mars, 15 april, 13 maj, 17 juni, 19 augusti, 23 september, 14 oktober, 18 november, 16 december. 

Krisledningsnämnden
Sammanträder vid behov.