Extra stöd till föreningar vårvintern 2021

Nu har vi tillsatt en extra pott pengar för er föreningar som vill göra eller redan gör goda insatser i er by. Stödet riktar sig till er som vill göra aktiviteter för barn och vuxna som motiverar till rörelse och corornasäkert umgänge under vårvintern. Kanske vill ni spola upp hockeyrinken eller pista upp en pulkbacke eller ett promenadstråk?

 

Syfte med stödet:

Stödet riktar sig till Pajala kommuns föreningar som vill genomföra satsningar i sin by som bidrar till att barn, ungdomar och vuxna kan vistas ute i samband med en fysisk aktivitet.

 

Ansökningsperiod

22 feb- 8 mars

 

Ansökan skickas in digitalt till utveckling@pajala.se eller via brev till

Pajala kommun, strategisk utveckling

984 85 Pajala

 

Information om ansökningsmöjligheten kommuniceras på pajala.se, sociala medier samt Pajala Gratistidning.

Till ansökan bifogas senaste verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning samt verksamhetsplan i 1 ex.

Urval sker efter ansökningsstopp och medel fördelas geografiskt över kommunen och jämt beloppsmässigt. Aktiviteten ska genomföras under perioden mars- maj.

 

Utbetalning

Utbetalning sker efter beslut

 

Bedömning:

Det totala beloppet som finns att fördela är 50 000 kr.

Maximibelopp 5 000 kronor per förening/ansökan om 10 ansökningar inkommit. Om färre ansökningar än 10 då fördelas beloppen proportionellt mellan antalet ansökningar.

Extra föreningsstödet handläggs av enheten för Strategisk utveckling.

 

Blankett finns att hämta under Dokument