Föreningsstöd

Föreningslivet är en viktig grund i samhället och i Pajala Kommun finns en stark tradition och ett stort engagemang i att arbeta inom den ideella sektorn.

Som förening kan man söka stöd för utveckling av verksamheter inom områdena för kultur eller fritid.
Under respektive flik finns information om vilka olika typer av stöd som finns att söka samt de flesta blanketter för respektive bidragsform. Arbete med att ta fram e-blanketter pågår.

Vissa bidrag går att söka löpande under året medan andra har stoppdatum. Ansökningar behandlas antingen av Pajala Kommuns Allmänna utskott eller på delegation, detta beroende på ansökans omfattning.

Ansökan skickas via post eller e-mail till nedanstående adresser. Till ansökan bifogas även verksamhetsplan, ekonomisk redovisning och verksamhetsberättelse från senaste hållna årsmöte. Märk e-mailet eller kuvertet med "Föreningsbidrag"

Ni är varmt välkomna att kontakta oss för mer information.