Legitimerad personal

Inom kommunal verksamhet finns sjuksköterskor, sjukgymnast och arbetsterapeuter samlade. Dessa yrkesgrupper är verksamma på särskilda boende och i hemsjukvården.

Arbetsterapeut och sjukgymnast har en specifik kompetens inom rehabiliteringsområdet. De bedömer, planerar och genomför funktionsbevarande och funktionshöjande insatser. Föreskriver samt provar ut tekniska hjälpmedel samt handleder, instruerar och utbildar personal.

Sjuksköterskan ansvarar för den medicinska omvårdnaden, bedömer behov av och utför hälso- och sjukvårdsinsatser. Även i sjuksköterskans arbetsuppgifter ingår det att handleda, instruera och utbilda annan personal.

Sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt.