Bild på parkslide
Pixabay
Bygga, bo & miljö
13 jun 2024

Invasiva växtarter i Pajala Kommun

Det finns växter i vår natur och i våra trädgårdar som räknas som invasiva arter, dessa kan orsaka stor skada på våra naturligt förekommande arter. Det är därför viktigt att dessa arter bekämpas.

Med invasiva arter menas arter som människan avsiktligt eller oavsiktligt infört till nya områden. Dessa arter sprids och har en negativ inverkan på det befintliga området. Det kan handla om att konkurrera med naturligt förekommande arter eller rubba balansen i ekosystemet.

Det är markägarens ansvar att vidta åtgärder för bekämpning av invasiva arter.

Här hittar du en sammanställning av arter som måste bekämpas och hur du går tillväga för att rapportera invasiva arter till Pajala Kommun samt hur du ska hantera avfallet på ett säkert sätt: Invasiva arter

Kontakt

Bygg- och miljöavdelningen

E-post:
Publicerad 13 jun 2024 03:05
Senast uppdaterad 13 jun 2024 03:06