Bygga, bo & miljö
31 maj 2024

Vägarbeten inom Pajala kommun

Trafikverket informerar om att det kommer vara ett par vägarbeten inom kommunen under sommaren.

Väg 395, Autio-Anttis, bärighetsåtgärder.

Vägen mellan Autio och Anttis ska breddas och förstärkas, och en gång- och cykelbana ska byggas vid Erkheikki. Beräknas bli klart hösten 2025. Här kan du läsa mer Väg 395, Autio-Anttis, bärighetsåtgärder - www.trafikverket.se

Väg 99, ny bro över Torne älv vid Autio

Autiobron på väg 99 ska bytas ut, i sommar påbörjas arbetena med den tillfälliga bron. Den nya bron beräknas bli klar 2027. Läs mer här Väg 99, ny bro över Torne älv vid Autio - www.trafikverket.se

Väg 841, Kivijärvi-Korpilombolo, bärighetsåtgärder

Sträckan mellan Kivijärvi-Korpilombolo ska förstärkas för att uppnå högsta bärighetsklass och förbättrad framkomlighet. Byggstart juni 2024, beräknas vara klart hösten 2025. Läs mer här Väg 841, Kivijärvi-Korpilombolo, bärighetsåtgärder - www.trafikverket.se

Publicerad 29 maj 2024 11:01
Senast uppdaterad 31 maj 2024 08:00