""
Arbete & näringsliv
18 maj 2023

Öka tillgängligheten – ta bort enkelt avhjälpta hinder

I alla lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser ska enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet avhjälpas. Vi har träffat Petter Särkijärvi, ledamot i Tillgänglighetsrådet Pajala kommun för att reda ut vad ett enkelt avhjälpt hinder är och vad du som fastighetsägare eller verksamhetsutövare kan tänka på.

 Den som är fastighetsägare eller verksamhetsutövare i Pajala kommun kan vända sig till Petter Särkijärvi för råd när det kommer till att ta bort enkelt avhjälpta hinder.

- Jag brukar säga att det inte är funktionshindret som gör oss handikappade utan det är omgivningen, säger Särkijärvi.

I plan- och bygglagen ställs krav på att byggnader ska utformas så att de är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga.

- Det vill säga att fastighetsägare och lokalhållare dit allmänheten har tillträde måste åtgärda enkelt avhjälpta hinder (EAH), säger Petter Särkijärvi.

Exempel på enkelt avhjälpta hinder är bland annat mindre nivåskillnader eller trappsteg, höga trösklar, tunga dörrar och avsaknad av ledstänger, dåligt skyltat, avsaknad av kontrastmarkering, samt dålig snöröjning.

- Det är du som äger, eller i vissa fall du som är verksamhetsutövare som hyr en lokal dit allmänheten har tillträde, som ansvarar för att åtgärda hinder som är enkelt avhjälpta, säger Särkijärvi.

Kravet gäller om det med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa hindren.

- Mitt tips till alla fastighetsägare och verksamhetsutövare är att upprätta en plan för enkelt avhjälpta hinder. På så sätt får du göra dina åtgärder i din egen takt och inte efter vad andra beslutar åt dig, säger Särkijärvi.

Utöver att det är krav på att enkelt avhjälpta hinder ska tas bort så finns det flera goda anledningar till att fastighetsägare och verksamhetsutövare ska göra något.

- Dom det berör många, minst 1,8 miljoner människor i Sverige antas ha någon form av permanent funktionsnedsättning. Låt säga att det kommer en buss med 50 personer varav en person är rörelsehindrad, om din lokal inte är tillgänglighetsanpassad kommer de att åka vidare till ett annat ställe och du missar 50 presumtiva kunder, säger Petter Särkijärvi.

Du som är fastighetsägare eller verksamhetsutövare är välkommen med frågor eller för att rådgöra med Petter gällande EAH eller tillgänglighetsfrågor överlag.

Kontakt

Bygg- och miljöavdelningen

E-post:

Systemförvaltare

Petter Särkijärvi

Tel: 0978-12199
E-post:
Publicerad 24 apr 2023 04:16
Senast uppdaterad 18 maj 2023 08:13