""
Bygga, bo & miljö
23 maj 2023

Ny ansökningsomgång för LOVA-medel

Länsstyrelsen öppnar för en extra ansökningsomgång för LOVA-medel. Ansök senast den 13 juni.

Lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö kan få stöd genom LOVA-bidrag. Bidrag kan sökas för insatser mot övergödning, minskad spridning av miljögifter från fritidsbåtar, restaureringsåtgärder i vattenmiljöer, åtgärdssamordning och omhändertagande av förlorade fiskeredskap. Bidraget kan sökas av kommuner och ideella sammanslutningar. Projekt som handlar om internbelastning i sjöar och kustvatten kan få upp till 90 procent i bidrag. Övriga projekt kan få upp till 80 procent i bidrag.

Ansökan

Ansökningsperioden är öppen mellan 17 maj - 13 juni. Du ansöker om bidrag via länsstyrelsens e-tjänst. 

Kontakt

Strategisk utveckling

E-post:
Publicerad 23 maj 2023 11:55
Senast uppdaterad 23 maj 2023 11:55