""
Arbete & näringsliv
24 apr 2023

Planerar du att söka serverings­tillstånd inför sommaren?

Ska du eller ditt företag att ha något event eller arrangemang i sommar? Planerar ni då att sälja och servera alkohol? Tänk på att du behöver ha serveringstillstånd för att få sälja och servera alkohol, både till slutna sällskap och till allmänheten.

För att få ett serveringstillstånd behöver du skicka in en ansökan om detta. Ansökan ska sedan handläggas och olika yttranden ska inhämtas innan ni får beslut om ifall ni får tillståndet eller ej. Detta tar vanligtvis 3-8 veckor beroende på hur omfattande ansökan är. Det inkommer oftast fler ansökningar under sommaren och många myndigheter har lägre bemanning, på grund av semestrar, och därför kan det leda till längre handläggningstider. Vi ber er därför att söka tillstånd i god tid innan ert event eller arrangemang.

Så ansöker du

För mer information om hur du söker, vad som ska finnas med när du söker och vad det kostar kan du gå till sidan Serveringstillstånd (se länk nedan) eller kontakta kommunens bygg- och miljöavdelning. 

För information om aktuella handläggningstider kan du kontakta kommunens bygg-och miljöavdelning.

Kontakt

Alkoholhandläggare

E-post:

Bygg- och miljöavdelningen

E-post:
Publicerad 17 apr 2023 03:28
Senast uppdaterad 24 apr 2023 08:10