Kommun, politik & service
11 apr 2023

Kommunfullmäktige 2023-04-11

Pajala kommuns kommunfullmäktige Tid: Tisdag 2023-04-11, kl. 10.00 Plats: Folkets Hus Pajala, biosalongen


Länk till sändningen finns längre ner på sidan under rubrik, "Länkar".

Handlingar beställs av kommunkansliet via kommun@pajala.se eller växeltelefon 0978-120 00.

Ärenden
1. Mötets öppnande
2. Information renmarkskommittén
3. Driftstöd till Pajala Airport 2023
4. Initiera uppstart för revidering av översiktsplanen och
ta fram en planeringsstrategi
5. Arvode för kommunstyrelsen ordförande och vice ordförande
6. Bestämmelse för ersättning till förtroendevalda och arvode
7. Riktlinjer för avgifter inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg
8. Införande av mobila trygghetslarm och läkemedelspåminnare
9. Årsredovisning 2022
- Föredragning
- Revisorerna
- Allmänhetens frågestund
- Debatt
- Fastställande av årsredovisning 2022
10. Beslut om ansvarsfrihet
11. Valärende – femte kommunrevisor
12. Delgivningar
13. Medborgarinitiativ
14. Anmälan av motioner
15. Interpellationer och frågor

Publicerad 28 feb 2022 09:41
Senast uppdaterad 11 apr 2023 09:34