Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

Fredrik Holmström
Foto: Pajala kommun
Arbete & näringsliv
13 jan 2023

Hur är det att vara företagare i Pajala kommun?

Svenskt Näringsliv genomför sin årliga undersökning av det lokala företagsklimatet. Enkäten har skickats ut till 3000 företagare i Norrbotten och i år kommer även alla politiker som sitter i fullmäktige få möjlighet att besvara enkäten.

I Pajala kommun är företagsklimatet en prioriterad fråga och resultatet från undersökningen är ett viktigt underlag i vårt utvecklingsarbete. Ju högre svarsfrekvens, desto bättre underlag får vi att arbeta med. Gör din röst hörd och besvara enkäten innan 31 mars.

Syftet med undersökningen är att låta er företagare ge er bild av hur ni upplever att företagsklimatet är i kommunen.

- Resultatet av undersökningen ger oss riktning i vårt arbete med att utveckla företagsklimatet i Pajala kommun. Internt använder vi enkätresultaten för att se vilka delar i vårt arbetssätt som behöver utvecklas och vilka åtgärder som kan behöva genomföras för att underlätta ytterligare för företagen, berättar Fredrik Holmström, Utvecklingschef Pajala kommun.

Ett bra företagsklimat är även värdefullt för invånarna i kommunen. 

- Alla gynnas av ett välmående näringsliv. Det skapar en levande kommun och livskvalitet, inte minst skapar det arbetstillfällen lokalt, säger Fredrik Holmström

Kontakt

Strategisk utvecklingschef

Fredrik Holmström

E-post:
Publicerad 12 jan 2023 03:01
Senast uppdaterad 13 jan 2023 08:00