En grupp barn står ute i snön och kastar upp snö som bildar ett vitt moln framför dom
Arbete & näringsliv
13 dec 2022

Pajala kommun deltar i projekt för livskraftig landsbygd

Pajala kommun fortsätter samverka med Luleå Tekniska Universitet (LTU) kring digitalisering av landsbygden. Detta i och med att LTU fick det nya projektet Smart livskraftig landsbygd beviljat. Projektet startar i januari 2023 och pågår fram till december 2025.

Det blir en fortsättning på arbetet med digitaliseringen av landsbygden i Pajala kommun genom LTUs projekt Smart livskraftig landsbygd. Projektet syftar till att skapa smarta, attraktiva, livskraftiga och hållbara landsbygder med hjälp av befintlig digital teknik.

- Projektet är en fortsättning på DigiBy och Pajala kommun kommer fortsatt att delta som pilotkommun där man testar olika digitala lösningar i landsbygden. Det är ett strategiskt viktigt projekt som går in i nästa fas för att ge förutsättningar för samhällsservice även i glesbygdens Sverige, säger Erik Mella, näringslivsstrateg Pajala kommun.

Pajala kommun är en av 20 kommuner som deltar i projektet tillsammans med aktörer från näringsliv och föreningar. Bland de planerade aktiviteterna finns ett antal samverkanspiloter såsom digital hubb, digital galleria, mobila arbetsplatser och servicestöd via bokbussar.

- Befolkade, aktiva och växande landsbygder är viktigt för samhället och med modern teknik kan man skapa goda förutsättningar till utveckling. Genom att delta i projekt som DigiBy och Smart livskraftig landsbygd kan vi ta del kunskap om digital teknik som hjälper människor att leva ett hållbart liv. Vilket jag tror kan bidra till att fler vågar ta steget till att flytta till, bo och verka på landsbygden, säger Fredrik Holmström, utvecklingschef Pajala kommun.

Tidigare har Pajala kommun deltagit i projektet DigiBy som avslutas i december 2022. Under projektet genomförde kommunen i samverkan med LTU pilottester för att öka kunskapen om tillämpningen av digitaliseringens möjligheter för serviceutveckling i gles och landsbygder. Bland annat startades en digital hub, dvs en arbetsplats med arbetsstationer för uthyrning, mötesplats och co-working space, i Muodoslompolo.

Kontakt

Strategisk utvecklingschef

Fredrik Holmström

E-post:
Publicerad 13 dec 2022 10:41
Senast uppdaterad 13 dec 2022 10:50