Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

Arbete & näringsliv
10 aug 2022

Informationsträff om hur du kan söka stöd från Klimatklivet

Klimatklivet ger stöd till åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Inför kommande ansökningsperiod håller Länsstyrelsen ett digitalt informations- och rådgivningstillfälle om stödet. 

 

Tisdagen den 23 augusti kl 13.00-14.00 kommer vi att informera om vilka regler som gäller och vad ni kan få stöd för samt ge exempel på åtgärder som har fått stöd.

 

Anmäl dig senast den 21 augusti 2022. Du hittar länken nedan under "Länkar".

 

Om Klimatklivet

Stödet kan sökas av företag, regioner, kommuner och kommunala bolag, föreningar, stiftelser med flera (privatpersoner kan inte få stöd). Klimatklivet kan ge stöd med upp till 70 procent av investeringskostnaden för den planerade åtgärden (vanligast är dock att stöd beviljas med cirka 50 procent av kostnaderna). Åtgärder som tidigare fått stöd är konkreta klimatsatsningar inom exempelvis transporter, industri, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi. Det kan handla om allt från inköp av fossilfria tunga fordon eller arbetsmaskiner, till att byta ut olja mot fjärrvärme eller ta tillvara spillvärme.

 

Ansökningsperioder 2022

Klimatklivet har tre ansökningsperioder år 2022 och årets sista ansökningsperiod är öppen mellan den 23 augusti och 8 september.

 

 

Publicerad 10 aug 2022 10:02
Senast uppdaterad 10 aug 2022 10:03