En kronhjort i snöfall
Creative Commons
Bygga, bo & miljö
22 jun 2022

Sommartider

Under semesterperioden kommer vi att ha en begränsad bemanning på Bygg- och miljöavdelningen vilket kan leda till längre handläggningstider och även påverka vår möjlighet att snabbt svara på e-post och telefonsamtal.

Vi kommer att finnas på plats under hela semesterperioden men med färre personal därför behöver ni boka tekniska samråd, möten och arbetsplatsbesök i god tid. Den höga belastningen av ärenden påverkar också vår möjlighet att tillhandahålla service. Vi kommer att prioritera att hålla gällande handläggningstider för tillståndsprövningar.

Om du har frågor kring pågående ärenden eller vill komplettera din ansökan gör detta via vår mejladress nedan. 

Kontakt

Bygg- och miljöavdelningen

E-post:
Publicerad 22 jun 2022 02:57
Senast uppdaterad 22 jun 2022 02:57