Familj, stöd & omsorg
17 feb 2022

Demensteam

Kommunen startar nu upp ett demensteam. Till demensteamet kan du vända dig om du har frågor gällande demens, det gäller dig som har en demensdiagnos eller dig som är anhörig eller närstående till någon som har en demenssjukdom. I demensteamet ingår anhörigstödjare, leg arbetsterapeut, leg distriktssköterska och undersköterska. Du kan kontakta demensteamet antingen genom att ringa anhörigstödjaren eller skicka e-post.

Kontakt

Anhörigstödjare

Anna-Lisa Mäkitalo

Telefontid:

Vardagar 8.00-15.00

E-post:
Publicerad 17 feb 2022 09:30
Senast uppdaterad 17 feb 2022 09:36