Bygga, bo & miljö
22 nov 2021

Information till fastigheter i Tärendö med direkt anslutning till Niemenrovavägen

Tidigare har det informerats om att Niemenrova bron stängs av för trafik. Pajala kommun har gjort flertalet försök att stänga av bron men då detta alltid forceras tvingas vi vidta kraftiga åtgärder.

Vår målsättning är att bron skall kunna hållas öppen för gångtrafikanter, cyklister, mopedister, hundspann etcetera men detta äventyras nu.
Bron har så allvarliga skador på bärande konstruktioner att den riskerar att rasa. Vi kommer att göra ett sista försök att spärra av den, om detta ej respekteras tvingas vi att riva bron.
Detta är inget vi vill göra, men måste till då allmänhetens säkerhet riskeras.

Kontakt

Kommunalteknik - Handläggare

E-post:
Publicerad 22 nov 2021 08:43
Senast uppdaterad 22 nov 2021 08:55