Meänkielelä

Syyskuun 11 päivänä oon vaalit valtiopäivile, regioni– ja kunnan-valtuusthoon. Sulle jollako on äänestysoikeus oon pitäny tulla äänestyskortti postissa viimeisthään 24 elokuuta.

Sinun vaalipaikka on saattanu muuttua

Joitaki muutoksia vaalipaikoista on tehty viimi vaalin jälkhiin. Lue sinun ää-nestyskortista missä sinun vaalipaikka on vaalipäivänä. Älä unhouta ottaa matkhaan sinun id-korttia.

Äänestä etukätheen

24 elokuusta lähtien sie saatat äänestä etukätheen Pajala kunnassa, katso paikat ja ajat ruotsinkielisestä vaali-informasuunista. Älä unhouta ottaa matkhaan sinun äänestyskorttia ja id-korttia. Katso paikat ja ajat ruotsinkielisestä vaali-informasuunista.

Uusi äänestyskortti

Jos sie et ole saanu sinun äänestyskorttia postin kautta ja tarttet uuen, sie saatat otta yhteyttä kunnan kanssa telefooninumerolla 0978-122 05, 120 49 elikkä meilaa val@pajala.se.

Äänestä ombyytin kautta

Jos olet sairas, on toiminanrajote elikkä korkea ikä etkä pääse äänestyspaikoille niin voit äänestää ombyytin kautta. Silloin tarttee olla yksi toistaja. Ombyyti saattaa olla joku omhainen, joku joka ammattillesesti antaa sulle hoitoa elikkä muuten pruukaa auttaa sinua. Sinun maalaispostinkantajaki saattaa olla asiamies ja sillä oon matkassa tavaroita ette sie saatat asiamiesäänestää.


Vaalilautakunta oon valikoinu kulkevan äänenvasthaanottajan joka saattaa tulla kotia sinun tykö jos sie saihrauen takia et pääse äänestyspaikkalle ja ei ole maholisuutta äänestää ombyytin kautta. Jos haluat apua kulkevalta äänenvasthaanottajalta tai jos tarttet saaja tavaroita asiamiesäänestyksele, ota yhteyttä kunthaan.

Lisää vaaleista www.pajala.se eli www.val.se