Information om röstning

Den 11 september är det val till riksdagen, region– och kommunfullmäktige. Du som har rösträtt ska ha fått ditt röstkort med posten senast 24 augusti.

Din vallokal kan ha ändrats

Vissa ändringar av vallokaler har gjorts sedan förra valet. Läs därför på ditt röstkort var du kan rösta på valdagen. Glöm inte att ta med ditt id-kort.

Rösta i förväg

Från och med 24 augusti kan du förtidsrösta i Pajala kommun på följande platser, glöm inte ta med ditt röstkort och id-kort när du går och röstar.

Nytt röstkort

Har du inte fått ditt röstkort med posten eller behöver ett nytt. Om det brådskar kan du kontakta kommunen på telefon 0978-122 05, 120 49 eller mejla till val@pajala.se och fråga vilka lokaler som kan skriva ut dublettröstkort på plats.

Du kan även gå in på val.se och beställa ett nytt röstkort, du kan få den på din e-post eller via papperspost. Räkna med 1-3 dagars leveranstid till din e-post, för vanlig post tillkommer tid för ordinarie postgång.

Rösta med bud

Om du är sjuk, har en funktionsnedsättning eller har svårt att ta dig till en röstnings– eller vallokal kan du rösta genom bud. Då behövs även ett vittne. Budet kan vara en anhörig till dig, någon som yrkesmässigt ger dig vård eller annars brukar hjälpa dig. Även din lantbrevbärare kan vara bud och har med sig material för att du ska kunna budrösta.

Valnämnden har också utsett ambulerande röstmottagare som kan komma hem till dig som på grund av sjukdom är förhindrad att ta dig till ett röst-mottagningsställe och inte kan budrösta. Vill du ha hjälp av en ambulerande röstmottagare eller behöver material för budröstning beställer du detta ge-nom att ringa kommunen 0978-122 05, 120 49 eller mejla till val@pajala.se.

Mer information om valet hittar du på Valmyndigheten.

 

Rösta i förväg på följande ställen:

Dagcenter på g:a sporthallen, Pajala 24, 25, 26, 27, 28 aug och 1, 2 sept kl. 11-15. Den 3, 4, 8, 9, 10 sept kl. 11-15 och 17-19.
Junosuando bibliotek 31 aug, 7 sept kl. 11-15 och 17-19.
Tärendö bibliotek,  30 aug, 6 sept kl. 11-15 och 17-19.
Korpilombolo bibliotek, 29 aug, 5 sept kl. 11-15 och 17-19.
Kommunhuset, Pajala,  11 sept kl. 08-20.
Kihlangi skola, 11 sept kl. 12-14.
Kaunisvaara Folkets hus, 11 sept kl. 16-19
Kardis Bygdegård,  11 sept kl. 12-14
Muodoslompolo g:a Wennbergs bageri, 11 sept kl. 10-12
Kitkiöjärvi skola, 11 sept kl. 13-15
Kangos, Allhuset, 11 sept kl. 12-15
Narken skola, 11 sept kl. 9-11
Erkheikki Folkets hus, 11 sept kl. 11-14
Saittarova Tre Tallar, 11 sept kl. 12-14
Kainulasjärvi skola, 11 sept kl. 13-15
Sattajärvi skola, 11 sept kl. 9-13