Valsedlar

Endast de valsedlar som Valmyndigheten skickar till valnämnden ska administreras och placeras ut av valnämnden/valadministrationen, enligt beslut 2022-04-04 § 21.

Partierna ansvara själv för distribution av valsedlar till röstmottagningsställena. Röstmottagnings- och vallokaler samt tider för öppethållande ser ni i länken nedan.

Valnämnden/valadministrationen ansvarar för att lägga ut valsedlarna på den avskärmade plats som anordnats i aktuell röstnings- och vallokal samt se till så valsedlarna är ordnade och påfyllda.

Valnämnden/valadministrationen meddelar respektive parti om påfyllning av valsedlar behövs i respektive lokaler.