För partier

Här kommer information till er partier som ställer upp i valet.

Valnämnden har tagit beslut om att

  • Endast de valsedlar som Valmyndigheten skickar till valnämnden ska administreras och placeras ut av valnämnden/valadministrationen.
  • Partierna ansvara för distribution av valsedlar till röstmottagningsställena.
  • Valnämnden/valadministrationen ansvarar för att lägga ut valsedlarna på den avskärmade plats som anordnats i aktuell röstnings- och vallokal samt se till så valsedlarna är ordnade och påfyllda.
  • Valnämnden/valadministrationen meddelar respektive parti om påfyllning av valsedlar behövs i respektive lokaler. 

Röstningslokaler och Vallokaler och dess öppettider finns under fliken Information om röstning - var kan jag rösta.

Antal röstberättigade i varje distrikt finns i dokumentet längre ner.