Leva och bo i Tornedalen

Tornedalen är känd för sin gästfrihet och ligger till en god grund för att utveckla en ännu mer lyckad integration. Vi ser att ett stort intresse finns internationellt för att bo och leva i en arktisk miljö och på landsbygden

Vårt område har kvalitéer som vi redan boende lätt tar för givet och inte alltid ser som unika och här finns en stor utmaningen med att både synliggörande och möjliggörande för att attrahera kompetens på den internationella marknaden men också bibehålla den på lång sikt.

Genom investering i ett gränsöverskridande projektet Leva och bo i Tornedalen tillsammans med vår grannkommun Kolari i Finland  kommer fokus ligga på lärande, kunskapsöverföring mellan våra länder inom marknadsföring, integration, näringsliv och bostadsmarknad och målet är att utveckla nya arbetsmetoder för att den svenska och finska älvdalen ska bli en möjlighetsgivande och inkluderande plats att leva, bo och verka på för både privatpersoner och företag.

Projekttid: 2020-2022