Utvecklingsprojekt

Projekt är ett bra sätt att utveckla idéer, utbyta kunskap och arbeta i samverkan. Pajala Kommun äger, delfinansierar och deltar i projekt på många olika fronter på ett både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt plan där nya metoder, arbetssätt och kunskap sedan kan implementeras i ordinarie verksamheter efter projektens slut.

Under olika flikarna kan du läsa mer om respektive projekt och hitta kontaktpersoner för att få mer information.