Den politiska organisationen

Kommunen är en demokratiskt styrd organisation. Det innebär att huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna.

Kontakt

Dataskyddsombud

Kommunlådan

E-post

Nämndsekreterare

Nämndsekreterare

Sixten Olli

E-post:
Telefon: 0978-120 62

Nämndsekreterare

Anna Uusitalo

E-post