Kartor

Kommuner är en viktig aktör för geodata eftersom den arbetar med vardagsliv och ändringarna på ett område.

Kommunerna är nära fältet och vet vad som händer så att de kan översätta det till geodata och sedan sprida informationen till dem som behöver det. Andra myndigheter skapar också geografiska information och dela den men alla. Tillsammans beskriver vi territoriet, skapar kunskap och delar data i olika former genom GIS.

GIS i Pajala Kommun ingår in Strategisk Utveckling avdelningen eftersom det användas för att utforma framtiden i kommunen. För det här syftet är det nödvändigt att ha grunddata med bra kvalitet om olika teman. Kommunen producerar data om nya byggnader, underjordiska nätverk (vatten-, avlopp- och värmeledningar), skolor, adresser, egna tomter som ska säljas, med mera. Den samlar också geodata från Lantmäteriet, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Jordbruksverket, Sveriges Geologiska Undersökning och Skogsstyrelsen. Alla producenter är ansvariga för sina egna data och delar dem med andra för att undvika skapa den flera gånger och då spara pengar och garantera pålitlighet. Såklart är inte alla geodata publicerad på nätet eftersom de beskriver ibland viktiga objektet som måste vara skyddade. På samma sätt är det nödvändigt att skydda personuppgifter som därför inte sprids.

Pajala Kommun arbetar med Esris mjukvaror (ArcGIS, till exempel) och det interna kartsystemet användas S-Groups produkter som Geosecma och flera moduler.

Här hittar du några länkar till hemsidor som ger tillgång till olika data, kartor och tjänster som Pajala kommun produceras:

  • Kartportal visar interaktiva kartor skapad med kommunala geodata;
  • Kartor för egen utskrift presenterar några kartor som presenterar Pajala Kommun;
  • Primärkartan innehåller väsentlig bas och kännedom men täcker inte hela kommunen;
  • Gatu- och områdesnämnd resulterar från politiska beslut för att identifiera platser;
  • Öppna data tillåter alla att ladda ner och använda kommuns geodata.

Länkarna finns nere på slut att den här hemsidan.

 

/!\ Tänk på att tomts gränserna i kartan inte alltid stämmer överens med verkligheten och att de därför inte är juridiskt gällande. Mer information finns i lanken nere.