""
Foto: Pajala kommun

Anna Uusitalo - Kansliadministratör

Vad är det bästa med ditt jobb? 

Jobba i kansliet är väldigt varierande. Kansliet är som kärnan i den kommunala verksamheten. Man lär sig otroligt mycket hela tiden.

När känner du att du gör skillnad på jobbet?

De gångerna jag ser att "kunden" som behöver hjälp får svar på de hen frågar efter och blir nöjd.


Är det något med ditt jobb som är svårt eller utmanande? Vad i så fall?

Egentligen inte...men vissa saker kanske tar lite längre tid än andra. Som exempel är väl att se så man hanterar sakerna på rätt sätt utifrån gällande lagar.

Vad önskar du att fler kände till om ditt yrke eller arbetsplats?

Hur mycket som egentligen hanteras i kommunens kansli. Många vet nog inte vad vi egentligen gör. Några exempel är att vara sekreterare under det politiska sammanträdena, men också arkivering, hantera begäran om allmän handling, hantering av kommunens växel...ja, listan kan göras lång.

""
""