Skillnader mellan godmanskap och förvaltarskap

Här följer en kort uppställning av skillnaderna mellan godmanskap och förvaltarskap.

Godmanskap

  • Anordnandet kräver samtycke (om den hjälpbehövande, det vill säga huvudmannen, inte förstår vad saken gäller finns inget samtyckeskrav. Läkarintyg ersätter det)
  • Gode mannen behöver huvudmannens samtycke för olika åtgärder (bara i de fall där huvudmannen förstår vad saken gäller)
  • Huvudmannen har tillgång till alla sina konton
  • Huvudmannen har rättshandlingsförmåga och kan ingå vilka avtal han/hon vill
  • Huvudmannen kan när som helst ansöka om upphörande. Om han/hon förstår vad saken gäller kommer tingsrätten att besluta om upphörande.

Förvaltarskap

  • Tvångsåtgärd, inget samtycke krävs
  • Förvaltaren behöver vanligtvis inte ha huvudmannens samtycke
  • Huvudmannen har vanligtvis bara ett konto som han/hon kan disponera själv
  • Huvudmannen har inte rättshandlingsförmåga om bevaka rätt ingår och kan därför inte ingå giltiga avtal utan förvaltarens godkännande (Huvudmannen kan dock alltid rösta i olika val, gifta sig, skilja sig, ansöka om byte av förvaltare och upphörande av förvaltarskapet)
  • Huvudmannen kan inte få förvaltarskapet att upphöra utan läkarintyg som stöder ansökan om upphörande